Direkte investeringer, beholdning - 2016

Publiceret 30. juni 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

13-10-2017 09:00

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

​I statistikken er direkte investeringer opdelt på henholdsvis egenkapital og koncernlån. Herudover bliver direkte investeringer fordelt på indenlandske brancher og lande.