Direkte investeringer, beholdning - 2017

Publiceret 29. juni 2018

Dato og tidspunkt for begivenheden:

12-10-2018 08:00

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

​​I statistikken er direkte investeringer opdelt på henholdsvis egenkapital og koncernlån. Herudover bliver direkte investeringer fordelt på indenlandske brancher og lande.