Investeringsforeninger, februar 2018 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 26. marts 2018

Dato og tidspunkt for begivenheden:

11-04-2018 08:00

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 11. APRIL 2018. Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Statistikken indeholder herudover en række detaljerede oplysninger, herunder:

  • Medlemmernes formue i aktie-, obligations-, hedge- og blandede afdelinger fordelt på land og sektor for investor
  • Medlemmernes formue i aktie- og obligationsafdelinger fordelt på investeringsmarkeder
  • Foreningernes værdipapirbeholdninger fordelt på udstedersektor 

Statistikken dækker investeringsforeninger, specialforeninger (undtagen pengemarkedsforeninger, som er omfattet af MFI-statistikken), hedgeforeninger, fåmandsforeninger, professionelle foreninger og andre kollektive investeringsordninger.