Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, februar 2017

Publiceret 30. november 2016

Dato og tidspunkt for begivenheden:

27-03-2017 09:00

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Statistikken indeholder oplysninger om penge- og realkreditinstitutternes rentesatser på ud- og indlån med husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Statistikken omfatter rentesatser på såvel eksisterende ud- og indlån (udestående forretninger) som nye ud- og indlånsaftaler indgået i en given måned (nye forretninger).

Principperne for statistikkens opbygning er fastlagt i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 290/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7).

Som led i udarbejdelsen af rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter indsamles oplysninger om pengeinstitutters rentesatser på udestående forretninger med finansielle selskaber, offentlig forvaltning og service og alle sektorer under ét.