Statsfinanser og statsgæld, december 2016

Publiceret 30. september 2016

Dato og tidspunkt for begivenheden:

23-01-2017 09:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

​Statistikken indeholder en opgørelse af statens netto- og bruttofinansieringsbehov, statens ind- og udbetalinger samt dækningen af nettofinansieringsbehovet. Desuden er der en opgørelse af statsgælden og dennes fordeling på rentevilkår, løbetid og valuta.