Statsfinanser og statsgæld, juni 2017 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 31. marts 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

24-07-2017 09:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

​Statistikken indeholder en opgørelse af statens netto- og bruttofinansieringsbehov, statens ind- og udbetalinger samt dækningen af nettofinansieringsbehovet. Desuden er der en opgørelse af statsgælden og dennes fordeling på rentevilkår, løbetid og valuta.