Porteføljeinvesteringer, juni 2017

Publiceret 31. marts 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

14-08-2017 09:00

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 14. AUGUST KL. 9. Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

​Statistikken indeholder en opgørelse af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer, fordelt på sektor, valuta og land.