Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2019

Publiceret 28. juni 2019

Dato og tidspunkt for begivenheden:

08-10-2019 08:00

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Resultaterne bidrager til forståelsen af det danske kreditmarked bl.a. ved at belyse ændringer i institutternes kreditpolitik og lånebetingelser.

Undersøgelsen skal ses som et supplement til eksisterende kvantitative statistikker for MFI-sektorens udlån og renter.

Undersøgelsen omfatter pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter med betydende privat- og erhvervsudlån. Populationen justeres årligt forud for offentliggørelsen af resultaterne for 2. kvartal.