Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
29-06-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, maj 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
29-06-2017

Værdipapirstatistik, maj 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
30-06-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
30-06-2017

Finansielle konti - kvartalsvise, 1. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
30-06-2017

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 1. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
03-07-2017

Investeringsforeningsstatistik, maj 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
06-07-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
10-07-2017

Nationalbankens udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2017

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
10-07-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
24-07-2017

Statsfinanser og statsgæld, juni 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-07-2017

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, juni 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-07-2017

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, juni 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-07-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, juni 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-07-2017

Værdipapirstatistik, juni 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
31-07-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
01-08-2017

Investeringsforeningsstatistik, juni 2017

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
04-08-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-08-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
14-08-2017

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner, 2. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
22-08-2017

Statsfinanser og statsgæld, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
25-08-2017

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
25-08-2017

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-08-2017

Værdipapirstatistik, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
26-08-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
30-08-2017

Investeringsforeningsstatistik, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-08-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
06-09-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
08-09-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
22-09-2017

Statsfinanser og statsgæld, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-09-2017

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-09-2017

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-09-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-09-2017

Værdipapirstatistik, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
29-09-2017

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 2. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
29-09-2017

Finansielle konti - kvartalsvise, 2. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
29-09-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere