Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
20-01-2017

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 3. kvartal 2016

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 20. JANUAR 2017. Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
20-01-2017

Finansielle konti - kvartalsvise, 3. kvartal 2016

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 20. JANUAR 2017. Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
23-01-2017

Statsfinanser og statsgæld, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
26-01-2017

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-01-2017

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-01-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
27-01-2017

Værdipapirstatistik, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
31-01-2017

Investeringsforeningsstatistik, december 2016

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-01-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
06-02-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
08-02-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2016

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
14-02-2017

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner, 4. kvartal 2016

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
22-02-2017

Statsfinanser og statsgæld, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-02-2017

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-02-2017

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-02-2017

Værdipapirstatistik, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-02-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-02-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-03-2017

Investeringsforeningsstatistik, januar 2017

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
06-03-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
13-03-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
22-03-2017

Statsfinanser og statsgæld, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-03-2017

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-03-2017

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-03-2017

Udenlandske porteføljeinvesteringer, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-03-2017

Værdipapirstatistik, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
30-03-2017

Investeringsforeningsstatistik, februar 2017

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-03-2017

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 4. kvartal 2016

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
31-03-2017

Finansielle konti - kvartalsvise, 4. kvartal 2016

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
31-03-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
06-04-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
10-04-2017

Nationalbankens udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2017

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
10-04-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
27-04-2017

Statsfinanser og statsgæld, marts 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
28-04-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere