Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
25-06-2018

Statsfinanser og statsgæld, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
28-06-2018

Bank og realkredit, balancer - maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-06-2018

Bank og realkredit, renter - maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
29-06-2018

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
29-06-2018

Porteføljeinvesteringer, maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
29-06-2018

Værdipapirer, maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
29-06-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
03-07-2018

Investeringsforeninger, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
05-07-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-07-2018

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2018

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
09-07-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
13-07-2018

Finansielle konti, 1. kvartal 2018

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 13. JULI 2018. Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
23-07-2018

Statsfinanser og statsgaeld, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
26-07-2018

Bank og realkredit, renter - juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-07-2018

Bank og realkredit, balancer - juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-07-2018

Porteføljeinvesteringer, juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
27-07-2018

Værdipapirer, juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
31-07-2018

Investeringsforeninger, juni 2018

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-07-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
06-08-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-08-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
14-08-2018

Direkte investeringer, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
21-08-2018

Statsfinanser og statsgæld, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-08-2018

Bank og realkredit, renter - juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-08-2018

Bank og realkredit, balancer - juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-08-2018

Værdipapirer, juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-08-2018

Porteføljeinvesteringer, juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
30-08-2018

Investeringsforeninger, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-08-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
03-09-2018

Betalingsstatistik, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
06-09-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
10-09-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
24-09-2018

Statsfinanser og statsgæld, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-09-2018

Bank og realkredit, renter - august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-09-2018

Bank og realkredit, balancer - august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-09-2018

Finansielle konti, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
28-09-2018

Værdipapirer, august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-09-2018

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
28-09-2018

Porteføljeinvesteringer, august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-09-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere