Nationalbanken ændrer offentliggørelsestidspunkt


​Fra 1. november udkommer Nationalbankens statistikker kl. 8 i stedet for som hidtil kl. 9. Ændringen gælder opdateringer i statistikbanken, de færdige statistiktabeller på bankens hjemmeside og de korte historier, der knytter sig til de fleste af statistikkerne.

Eneste undtagelse er oversigtstabellerne til Internationale reserveaktiver og likviditet, der fortsat udkommer kl. 16, dagen før tallene kan ses i statistikbanken.

Ændringen sker, fordi Danmarks Statistik pr. 1. november rykker deres udgivelsestidspunkt fra kl. 9 til kl. 8. Nationalbanken og Danmarks Statistik har integreret deres statistiktabeller i statistikbanken og vil derfor følge samme udgivelsestidspunkt.

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.