Auktionsresultater - Statsobligationer

Resultat af auktioner over statsobligationer 2017

Dato Valørdato ISIN-kode Obligation Bud, mio. kr. Salg, mio. kr. Skæringskurs Pro rata Effektiv rente, pct.
11-01-2017 13-01-2017 DK0009923484 DGB 0,25'2018 1.100 520 101,580 100 -0,60
11-01-2017 13-01-2017 DK0009923138 DGB 1,75'2025 2.660 1.580 112,22 100 0,34
Anm.: Bud og salg er angivet til nominel værdi. For DGBi obligationer er den effektive rente realrenten.

  Tidligere års auktionsresultater (excel) ​​​