Ombytningsoperation

Publiceret 2. februar 2018

Dato og tidspunkt for begivenheden:

12-04-2018 10:15

Obligation(er) udbudt : 0,10 pct. Danske Stat 2030i mod tilbagekøb af 0,10 pct. Danske Stat 2023i. Maks. (udstedelse): 1,5 mia. kr. Ombytningen foretages 1:1 nominelt.

Generelt om ombytningsoperationer

Ombytningsoperationer giver investorer mulighed for at udskifte off-the-run papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Operationen foregår via MTS Denmark med statens primary dealere som modparter. Investorer kan deltage gennem primary dealere.

Annoncering af resultat

Umiddelbart efter operationen annonceres resultaterne under ombytningsoperationer.