Ombytningsoperation

Publiceret 24. april 2018

Dato og tidspunkt for begivenheden:

25-04-2018 10:15

Obligation(er) udbudt : 0,25 pct. stående lån 2020 mod tilbagekøb af 3,00 pct. stående lån 2021. Maks. (udstedelse) : 1 mia. kr.

Generelt om ombytningsoperationer

Ombytningsoperationer giver investorer mulighed for at udskifte off-the-run papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Operationen foregår via MTS Denmark med statens primary dealere som modparter. Investorer kan deltage gennem primary dealere.

Annoncering af resultat

Umiddelbart efter operationen annonceres resultaterne under ombytningsoperationer.