Ombytningsoperation

Publiceret 27. december 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

15-03-2018 10:15

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Generelt om ombytningsoperationer

Ombytningsoperationer giver investorer mulighed for at udskifte off-the-run papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Operationen foregår via MTS Denmark med statens primary dealere som modparter. Investorer kan deltage gennem primary dealere.

Annoncering af resultat

Umiddelbart efter operationen annonceres resultaterne under ombytningsoperationer.