Auktion over skatkammerbeviser

Publiceret 30. august 2019

Dato og tidspunkt for begivenheden:

28-11-2019 10:15

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.
Generelt om skatkammerbevisauktioner

Auktionen foregår via MTS Denmarks auktionssystem med statens primary dealere som modparter. Investorer kan afgive bud på auktionerne gennem primary dealerne. Der afholdes normalt skatkammerbevisauktioner den anden sidste bankdag i måneden. Fremtidige auktionsdatoer kan findes under Auktionskalender.

Prisfastsættelse, bud og tildeling
Ved auktionerne anvendes uniform prisfastsættelse. Det betyder, at bud til skæringsrenten eller under tilgodeses til skæringsrenten. For bud på skæringsrenten kan der tildeles papirer efter pro rata, hvorved alle investorer med bud til skæringsrenten får tildelt samme andel af deres bud. Det bemærkes, at en auktion kan afsluttes uden tildeling. Den enkelte primary dealer kan afgive et vilkårligt antal bud. Frist for afgivelse af bud på auktionsdagen er typisk kl. 10.15. Herefter fastsættes skæringsrenten, som udmeldes senest ti minutter efter.

Annoncering af auktionsresultater
Efter endt auktion annonceres auktionsresultaterne via DN-Nyheder og offentliggøres under auktionsresultater.