Indeksobligation


Den ​24. maj 2012 åbnede staten en inflationsindekseret statsobligation med udløb 15. november 2023 (DGBi 2023) som supplement til de nominelle papirer i låneviften. Obligationen er indekseret til det danske forbrugerprisindeks og har derudover karakteristika svarende til den europæiske markedsstandard.

Lånevilkår for udstedelsen kan findes her.

Beskrivelse af baggrunden for statens udstedelse af indekserede obligationer kan findes her.

Basisindeks
Basisindekset for obligationen er 96,11485, svarende til referenceindekset for 15. november 2011.

Ændring af basisår i forbrugerprisindekset
Danmarks Statistik ændrede fra januar 2016 forbrugerprisindeksets basisår til 2015 = 100. Som beskrevet i lånevilkårene har det haft betydning for beregningen af obligationens indekskoefficient siden 1. marts 2016. Fra denne dato skal indekskoefficienten udelukkende beregnes ud fra det nye indeks.

Før den 1. marts 2016 blev indekskoefficienten beregnet ud fra forbrugerprisindekset med basisår 2000 = 100. Her var basisindekset for obligationen 126,08667.

Henvendelser om indeksobligationen kan ske til Statsgældsforvaltningen på governmentdebt@nationalbanken.dk