Værdipapirudlån


​Statens udlånsordning omfatter primære låneviftepapirer og papirer med benchmarkstatus. De resterende statspapirer med en restløbetid over en måned kan lånes via DSP's værdipapir-udlånsordning. Værdipapirudlån sker mod sikkerhedsstillelse i andre danske statspapirer.

Primary dealere i statsobligationer kan låne statsobligationer i op til fem børsdage mod et gebyr på 0,1 pct. p.a. Tilsvarende kan primary dealere i skatkammerbeviser låne skatkammerbeviser i op til fem børsdage mod et gebyr på 0,1 pct. p.a. Udlånene gennemføres som buy-/sell-back-transaktioner mod sikkerhed (sell-/buy-back-transaktioner) i andre statspapirer. Der anvendes et tillæg henholdsvis et fradrag på 2,5 pct. på hver buy-/sell-back-transaktion.