Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Ifølge Økonomisk Redegørelse fra december 2017 skønnes statens finansieringsbehov at være:

Statens finansieringsbehov ​ ​
Mia. kr.​2018
​DAU-saldo​-7,3
​Genudlån mv.​-13,1
​Opkøb af almene boligobligationer​-42,5
​Beholdningsbevægelser og periodiseringer m.v.​12,6
​Nettokassesaldo-​50,2
​Nettofinansieringsbehov​50,2
​Afdrag langfristet gæld mv.1​47,4
​Afdrag kortfristet gæld​30,0
​Finansieringsbehov​127,4

1 Inkluderer også statslige fondes nettoobligationskøb og nettobetalinger på valutaswaps.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2017 ​ ​

Statens opkøb af obligationer til finansiering af almene boliger indgår i nettofinansieringsbehovet.

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2018 er henholdsvis 65 mia. kr. og 30 mia.kr. Det er uændret fra 2017. I 2018 åbnes en ny indeksobligation, som vil forfalde i 2030. Fokus vil herudover være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Statens finansiering
​Mia. kr.2018
​Salg af statsobligationer via tap og auktioner​65,0
Salg af obligationer i forbindelse med ombytninger​-
​Skatkammerbeviser​30,0
​Træk på statens konto​32,4
Finansiering​127,4

Udenlandsk låntagning
I 2018 udstedes der som udgangspunkt ingen udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial Paper-programmerne.