Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2019 skønnes statens finansieringsbehov at være:

Statens finansieringsbehov ​ ​
Mia. kr. ​2019
​Nettofinansieringsbehov15
​​Opkøb af almene boligobligationer69​
​Afdrag obligationer mv.166
​Afdrag kortfristet gæld​31
​Finansieringsbehov ​180

1 Inkluderer også statslige fondes nettoobligationskøb og nettobetalinger på valutaswaps. Grundet afrunding summer delelementerne ikke nødvendigvis til totaler.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2019 ​ ​

Sigtepunktet for salget af statsobligationer i 2019 er opjusteret fra 65 til 75 mia. kr. Opjusteringen afspejler, at staten har øget opkøb af obligationer til finansiering af støttet byggeri med ca. 20 mia. kr. i forhold til det budgettrede skøn fra december. Det er afledt af konvertering af fastforrentede lån til statsgaranterede lån. Den resterende del af af det øgede lånebehov dækkes via træk på statens konto. Fokus er på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Statens finansiering
​Salg af statsobligationer via tap og auktioner75​
​​Skatkammerbeviser30
​Udstedelse ved ombytninger11​
​Træk på statens konto64
​Finansieringsbehov​180

Udenlandsk låntagning
I 2019 udstedes der som udgangspunkt ingen udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial Paper-programmerne.