Øvrige meddelelser

Publiceret Download Titel Type
19-01-2017

Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Staten introducerer på forsøgsbasis en årlig betaling på op til 25 mio. kr. til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til bankerne.

Læs mere
Statsgæld
11-01-2017

Åbning af 0,50 pct. stående lån 2027

Læs mere
Statsgæld
15-12-2016

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2017

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2017 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2016. Staten vil hovedsageligt udstede 2- og 10-årige nominelle papirer i 2017. Fokus i statsgældspolitikken er fortsat på at understøtte likviditeten ved at være aktiv i det sekundære marked.

Læs mere
Statsgæld
23-06-2016

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2. halvår 2016

Sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer i 2016 nedjusteres til 65 mia. kr. som følge af, at statsfinanserne er forbedret. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige papirer. Staten foretager fortsat opkøb og ombytninger for at understøtte markedslikviditeten.

Læs mere
Statsgæld
24-02-2016

Publikationer og meddelelser

Et vigtigt led i statsgældspolitikken er at give markedsdeltagere og offentligheden information om statens lånestrategi, lånebehov og mere generel information om rammerne for forvaltningen af statens gæld. Statsgældsforvaltningen udgiver årligt publikationen Statens Låntagning og Gæld, der indeholder information om statens låntagning og gæld det forgangne år samt strategi for låntagning​en det kommende år.

Læs mere
Statsgæld nyheder