Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Analyse - Januar 2017 - nr. 2

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Statsgæld
Årstal 2017
Offentligjort den 19. januar 2017
Staten introducerer på forsøgsbasis en årlig betaling på op til 25 mio. kr. til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til bankerne.