Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Udstedelse; Statsgældsforvaltning; Statspapir; Lånevifte
Type Statsgæld
Årstal 2017
Offentligjort den 14. december 2017
Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2018 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2017. I 2018 åbnes en ny indeksobligation, som vil forfalde i 2030. Fokus vil herudover være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer.