Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2. halvår 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Statsgæld
Årstal 2017
Offentligjort den 22. juni 2017
Sigtepunktet for salg af indenlandske statsobligationer i 2017 fastholdes på 65 mia. kr. for at opbygge udeståendet i nye obligationer og sikre kontinuitet i udstedelsespolitikken. Sigtepunktet for skatkammerbevisprogrammet holdes også uændret på 30 mia. kr. ultimo året.