Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Statsgæld
Årstal 2019
Offentligjort den 1. juli 2019
Sigtepunktet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 opjusteres til 75 mia. kr. som følge af, at staten har øget opkøb af statsgaranterede realkreditobligationer. Der ventes et gennemsnitligt salg af statsobligationer på omkring 3 mia. kr. til kursværdi pr. auktion. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.