Udenlandsk statsgæld


Staten udsteder lån i udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven. Valutareservens størrelse har de seneste år gjort det muligt at reducere statens bidrag. Det har medført et tilsvarende fald i statens udenlandske gæld.

Statens udenlandske gæld blev i 2016 reduceret til 12 mia. kr. 

Lån i andre valutaer end euro kombineres med valutaswaps til euro. Det indebærer, at den udenlandske gæld har en lav valutakursrisiko.