Udenlandsk statsgæld


Staten udsteder lån i udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven. Valutareservens størrelse har de seneste år gjort det muligt at reducere statens bidrag. Det har medført et tilsvarende fald i statens udenlandske gæld, og i marts 2017 havde staten ikke længere lån i udenlandsk valuta.