Acceptér cookies       Vi vil gerne benytte cookies for at tælle brugen af nationalbanken.dk. Du kan altid slette din accept        Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside /
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden
Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Nyheder


10. april 2014Overvågning af den finansielle infrastruktur 2014

10. april 2014ECB lederartikel, april 2014

9. april 2014Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2014

8. april 2014SWIFT-specialist til Nationalbankens IT-afdeling

8. april 2014Andelen af nedskrivninger og tab på udlån til såvel private som erhverv er faldet en del i 1. kvartal, og institutterne forventer, at udlån til erhverv fortsat falder. Institutternes kreditstandarder var samlet set uændrede i kvartalet.

7. april 2014ECBs Årsberetning 2013

3. april 2014Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2014

3. april 2014Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Realkreditforeningens årsmøde

2. april 2014Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2014

1. april 2014Investeringsforeningsstatistik, februar 2014

31. marts 2014Danskernes finansielle formue nåede nye højder i 2013

31. marts 2014Værdiændringer udhuler Danmarks udlandsformue

28. marts 2014Aktierelaterede investeringer udgør nu ca. halvdelen af husholdningernes danske værdipapirer

28. marts 2014Udenlandske investorer køber danske statsobligationer

27. marts 2014Valg til Nationalbankens repræsentantskab

27. marts 2014Fornyet vækst i bankernes udlån til erhverv

27. marts 2014Rentefald på forbrugs- og realkreditlån - uændret rente på boliglån i bankerne

24. marts 2014Salg af Nets

24. marts 2014Statsfinanser og statsgæld, februar 2014

21. marts 2014IMF gennemgår den finansielle sektor i Danmark

18. marts 2014Nationalbankdirektør Per Callesens tale ved ICMA og NCMF konferencen 18. marts 2014

18. marts 2014Working paper 89/2014: Household debt and consumption during the financial crisis: Evidence from Danish micro data

18. marts 2014Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014

18. marts 2014Beretning og regnskab 2013 og nyvalg til repræsentantskabet

18. marts 2014Publikationen: Beretning og regnskab 2013

18. marts 2014Publikationen: Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014

14. marts 2014Valg til Nationalbankens repræsentantskab

13. marts 2014Pressemøde Live 18. marts 2014 kl. 10:30

13. marts 2014ECB lederartikel, marts 2014

13. marts 2014Sammendrag af ECBs månedsoversigt, marts 2014

11. marts 2014Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2014

5. marts 2014Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2014

5. marts 2014Derfor er Nationalbankens aktier i Nets til salg

4. marts 2014Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2014

4. marts 2014Investeringsforeningsstatistik, januar 2014

28. februar 2014Udenlandske investorer køber fortsat danske aktier

28. februar 2014Stor efterspørgsel efter 10-årige danske statsobligationer

27. februar 2014Andelen af afdragsfrie realkreditlån er faldet svagt

27. februar 2014Renter på realkreditudlån til husholdninger og erhverv er faldet

24. februar 2014Statens låntagning og gæld 2013

24. februar 2014Publikationen: Statens låntagning og gæld 2013

24. februar 2014Statsfinanser og statsgæld, januar 2014

21. februar 2014VALG TIL NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB

17. februar 2014Initialer på mønter

14. februar 2014Lav aktivitet for direkte investeringer i 2013

13. februar 2014ECB lederartikel, februar 2014

10. februar 2014Betalingsbalancens finansielle poster, december 2013

7. februar 2014Husholdninger sælger obligationer og aktier til fordel for investeringsforeningsbeviser

6. februar 2014Nationalbanken støtter salg af Nets

6. februar 2014Salg af Nets

5. februar 2014Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2014

5. februar 2014Kommentar til lov om refinansiering

4. februar 2014Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2014

31. januar 2014Udlandet køber fortsat danske realkreditobligationer

31. januar 2014Mængden af korte realkreditobligationer er på det laveste niveau siden 2008

28. januar 2014Bankernes erhvervsudlån falder fortsat

28. januar 2014Fald i renter på nyudlån til erhverv

16. januar 2014ECB lederartikel, januar 2014

10. januar 2014Investeringsforeningsstatistik, november 2013

10. januar 2014Nationalbankens udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2013

9. januar 2014Historisk lav rente på realkredittens nyudlån

9. januar 2014Ny MFI-statistik flytter udlån fra husholdninger til erhverv

9. januar 2014Betalingsbalancens finansielle poster, november 2013

7. januar 2014Udenlandske investorer køber danske aktier

7. januar 2014Danske virksomheder finansierer sig i stigende grad ved obligationer

6. januar 2014Specifikation til Nationalbankens balance, december 2013

3. januar 2014Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2013

23. december 2013Statsfinanser og statsgæld, november 2013

23. december 2013Statsfinanser og statsgæld, december 2013

20. december 2013Værdiændringer reducerer Danmarks nettoformue

20. december 2013Virksomheder placerer overskud i finansielle aktiver og mindsker gæld

18. december 2013WP 88/2013: Den danske konjunkturudvikling. Resultater fra en estimeret DSGE-model.

16. december 2013Statsgældspolitikken - Strategi 2014

12. december 2013ECB lederartikel, december 2013

12. december 2013Sammendrag af ECBs månedsoversigt, december 2013

11. december 2013Publikationen: Finansiel stabilitet, 2. halvår 2013

11. december 2013Publikationen: Kvartalsoversigt 2013, 4. kvartal, Del 2

11. december 2013Finansiel stabilitet, 2. halvår 2013

11. december 2013Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2013

11. december 2013Publikationen: Kvartalsoversigt 2013, 4. kvartal, Del 1

11. december 2013Working Paper: Danske bankers efficiens før og under krisen

10. december 2013Valg til Nationalbankens repræsentantskab

9. december 2013Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2013

4. december 2013Specifikation til Nationalbankens balance, november 2013

4. december 2013Høringssvar på Finanstilsynets høring om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, 2. del SIFI

3. december 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2013

2. december 2013Normalisering af sikkerhedsgrundlag og ophør af 6 måneders lån

2. december 2013Investeringsforeningsstatistik, oktober 2013

28. november 2013Danske investorer køber fortsat udenlandske aktier

28. november 20132013 tegner til at blive et godt år for danske aktier

27. november 2013Forhøjede bidrag øger husholdningernes udgifter på realkreditgæld

25. november 2013Boliglån udgør nu 90 pct. af danskernes gæld

22. november 2013Statsfinanser og statsgæld, oktober 2013

18. november 2013Svar på høring om regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer mv.

14. november 2013ECB lederartikel, november 2013

14. november 2013Indadgående direkte investeringer er faldet

11. november 2013Betalingsrådets rapport om nye betalingsløsninger

11. november 2013Historiske fordelinger af makro-finansielle risikofaktorer

11. november 2013Betalingsbalancens finansielle poster, september 2013

7. november 2013Lav sandsynlighed for tvungen løbetidsforlængelse

7. november 2013Nationalbankens rentesatser fastholdes

6. november 2013Løsning af realkredittens refinansieringsproblem

5. november 2013Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2013

4. november 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2013

30. oktober 2013Uddeling af Jubilæumsfondens hæderslegat til Steen Høyer

30. oktober 2013Forsikrings- og pensionssektoren investerer i stigende grad i investeringsforeninger

28. oktober 2013Overvejelser om reduktion i antallet af medarbejdere i Nationalbanken

28. oktober 2013Danske investorer køber fortsat udenlandske aktier

28. oktober 2013Forsikring og pensions ejerandel af variabelt forrentede realkreditobligationer er den laveste i fem år

25. oktober 2013Fald i bankernes udlånsrenter til husholdninger

23. oktober 2013Husholdningernes indlån i bankerne falder fortsat

22. oktober 2013Statsfinanser og statsgæld, september 2013

14. oktober 2013Direkte investeringer ud og ind af Danmark er steget i 2012

10. oktober 2013ECB lederartikel, oktober 2013

9. oktober 2013Betalingsbalancens finansielle poster, august 2013

8. oktober 2013Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råd, efterår 2013

8. oktober 2013Fald i nedskrivninger og tab på private samt øget prisdifferentiering. Institutternes kreditstandarder var samlet set uændrede i 3. kvartal 2013 for både private og erhvervskunder.

4. oktober 2013Ny temamøntserie med videnskabsmænd

4. oktober 2013Store valutakurstab reducerer Danmarks udlandsformue

4. oktober 2013Danskerne fortsatte med at konsolidere sig i første halvdel af 2013

3. oktober 2013Specifikation til Nationalbankens balance, september 2013

2. oktober 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2013

1. oktober 2013Investeringsforeningsstatistik, august 2013

27. september 2013Udlandet køber korte danske statspapirer

27. september 2013Forsikring og pensionssektoren køber danske realkreditobligationer

26. september 2013Valg til Nationalbankens repræsentantskab

26. september 2013Tilpasning af skatkammerbevisprogrammet

26. september 2013Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Revisordøgnet 2013

26. september 2013Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Realkreditrådets årsmøde 2013

26. september 2013Stigende bidragssatser for erhverv

24. september 2013Mindre stigning i udlånet til erhvervsvirksomhederne

23. september 2013Statsfinanser og statsgæld, august 2013

18. september 2013Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013

18. september 2013Publikationen: Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 2

18. september 2013Publikationen: Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 1

18. september 2013Udtalelse af nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med offentliggørelse af rapport fra Udvalget om finanskrisens årsager

18. september 2013Working Paper: Leading indicators of distress in Danish banks in the period 2008-12

13. september 2013Fald i omsætningen på det danske valutamarked. Markant stigende omsætning i rentederivater.

12. september 2013Høringssvar på Finanstilsynets høring om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

12. september 2013ECB lederartikel, september 2013

12. september 2013Sammendrag af ECBs månedsoversigt, september 2013

9. september 2013Betalingsbalancens finansielle poster, juli 2013

6. september 2013Betalingsstatistik, 1. halvår 2013

5. september 2013IMF's undersøgelse af dansk økonomi i forbindelse med Nordic Regional Report

4. september 2013Specifikation til Nationalbankens balance, august 2013

4. september 2013Valg til Nationalbankens repræsentantskab

3. september 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2013

30. august 2013Høringssvar på Europa-Kommissionens forslag til et revideret betalingstjeneste
direktiv og en forordning om interbankgebyrer


30. august 2013Investeringsforeningsstatistik, juli 2013

28. august 2013Udlandet køber korte danske statspapirer

28. august 2013Danske aktier steg markant i juli

27. august 2013Svagt faldende indlånsrenter skyldes fald i rente på tidsindskud

23. august 2013Danskernes indlån i bankerne falder lidt fra et højt niveau

22. august 2013Statsfinanser og statsgæld, juli 2013

19. august 2013Høringssvar på forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og forskellige andre love

14. august 2013Danske virksomheder investerer fortsat i udlandet

9. august 2013Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2013

8. august 2013ECB lederartikel, august 2013

5. august 2013Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2013

2. august 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2013

30. juli 2013Udenlandske obligationer fylder stadig mere i privates obligationsportefølje i investeringsforeninger

26. juli 2013Rentetilpasningsobligationer får længere løbetid

26. juli 2013Udlændinge køber danske statsobligationer

25. juli 2013Husholdningernes realkreditydelse falder, mens afdragene stiger

23. juli 2013Fortsat overvægt af rentefølsomme realkreditlån

22. juli 2013Statsfinanser og statsgæld, juni 2013

11. juli 2013ECB lederartikel, juli 2013

9. juli 2013Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2013

8. juli 2013Nationalbankens udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2013

3. juli 2013Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2013

3. juli 2013Stigende låntagning mellem danske erhvervsvirksomheder

3. juli 2013Investeringsforeningsstatistik, maj 2013

2. juli 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2013

1. juli 2013Udenlandsk efterspørgsel efter danske aktier

1. juli 2013Danske pensionsselskaber køber igen danske realkreditobligationer

28. juni 2013Høringssvar på Kommissionens supplerende høring til anbefalingerne fra High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector (Liikanen rapporten)

28. juni 2013Store kursgevinster på aktier bidrager til fortsat vækst i nettoformuen

28. juni 2013Husholdningerne søger fortsat mod realkreditlån med længere rentebinding

26. juni 2013Stabilt erhvervsudlån siden årsskiftet

25. juni 2013Statsfinanser og statsgæld, maj 2013

14. juni 2013Statsgældspolitikken - Strategi 2. halvår 2013

13. juni 2013Sammendrag af ECBs månedsoversigt, juni 2013

13. juni 2013ECB lederartikel, juni 2013

12. juni 2013Finansiel stabilitet 2013

12. juni 2013Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013

12. juni 2013Publikation: Finansiel stabilitet 2013

12. juni 2013Publikation: Kvartalsoversigt 2013, 2. kvartal, Del 2

10. juni 2013Betalingsbalancens finansielle poster, april 2013

7. juni 2013Danske udbytter er på det højeste niveau siden 2006

7. juni 2013Udlandet køber fortsat danske realkreditobligationer

6. juni 2013Høringssvar på forslag til ændring af bekendtgørelse vedrørende det årlige abonnement til finansiering af dankortet

6. juni 2013Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2013

5. juni 2013Konvergensrapport fra ECB, juni 2013

4. juni 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2013

4. juni 2013Investeringsforeningsstatistik, april 2013

30. maj 2013Fald i bankernes udlånsrenter til erhverv

28. maj 2013Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råd, forår 2013

28. maj 2013Danskernes indlån i bankerne stiger fortsat

27. maj 2013Statsfinanser og statsgæld, april 2013

24. maj 2013Speech by Governor Per Callesen at the ICMA Conference

23. maj 2013WP 84/2013: Store halebegivenheder på de europæiske valutamarkeder

16. maj 2013Danske direkte investeringer i udlandet igen stigende

15. maj 2013Valg til Nationalbankens repræsentantskab

15. maj 2013Bestyrelsesudnævnelse

9. maj 2013ECB lederartikel, maj 2013

8. maj 2013Betalingsbalancens finansielle poster, marts 2013

3. maj 2013Specifikation til Nationalbankens balance, april 2013

2. maj 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2013

2. maj 2013Rentenedsættelse

2. maj 2013Aktieafdelinger opnår pæne afkast i årets første kvartal

30. april 2013Store udstedelser af fastforrentede realkreditobligationer med lav kupon

30. april 2013Danske investorer køber fortsat udenlandske aktier

29. april 2013Erhvervsvirksomhedernes ydelser på realkreditlån falder fortsat

24. april 2013ECBs Årsberetning 2012

24. april 2013Uændret udlån til erhverv i 1. kvartal 2013

23. april 2013Statsfinanser og statsgæld, marts 2013

19. april 2013Høringssvar: Danmarks Nationalbanks svar på høring om Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmarks rapport ''Systemisk vigtige finansielle institutioner i Danmark: Identifikation, krav og krisehåndtering''

11. april 2013ECB lederartikel, april 2013

10. april 2013Falsk e-mail i omløb

9. april 2013Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Realkreditforeningens årsmøde

9. april 2013Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2013

9. april 2013Nationalbankens udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2013

5. april 2013Husholdninger køber realkreditobligationer uden om investeringsforeninger

5. april 2013Igen stor udenlandsk interesse for danske statspapirer

4. april 2013Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2013

4. april 2013Erhvervsvirksomhederne øgede deres finansielle investeringer i 2012

4. april 2013Overskud på betalingsbalancen og værdiændringer øger Danmarks udlandsformue

4. april 2013Investeringsforeningsstatistik, februar 2013

3. april 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2013

27. marts 2013Fortsat stigende bidragsbetalinger til realkreditten

25. marts 2013Bankernes erhvervsudlån i valuta på tilbagetog

22. marts 2013Statsfinanser og statsgæld, februar 2013

21. marts 2013Jubilæumsfondens årsberetning

20. marts 2013Publikation: Kvartalsoversigt 2013, 1. kvartal, Del 2

20. marts 2013Udtalelser af Lars Rohde i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2013

20. marts 2013Beretning og regnskab 2012 og nyvalg til repræsentantskabet

20. marts 2013Publikation: Kvartalsoversigt 2013, 1. kvartal, Del 1

20. marts 2013Beretning og regnskab 2012

18. marts 2013Svar på Skatteministeriets høring over EU-forslag om forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner

14. marts 2013Udtalelse af nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med offentliggørelse af rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark

14. marts 2013ECB lederartikel, marts 2013

11. marts 2013Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2013

11. marts 2013Danske investorer køber fortsat udenlandske aktier

11. marts 2013Det danske realkreditmarked vokser fortsat

5. marts 2013Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2013

4. marts 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2013

4. marts 2013Investeringsforeningsstatistik, januar 2013

27. februar 2013Valg til Nationalbankens repræsentantskab

27. februar 2013Renten på realkreditlån falder fortsat

26. februar 2013Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Europaudvalgets høring

25. februar 2013Husejerne går mod længere rentebinding

22. februar 2013Statsfinanser og statsgæld, januar 2013

21. februar 2013Hovedpunkter for statsgældspolitikken 2012

21. februar 2013Statens låntagning og gæld 2012

21. februar 2013Publikationen: Statens låntagning og gæld 2012

14. februar 2013ECB lederartikel, februar 2013

14. februar 2013Meget behersket aktivitet for direkte investeringer i 2012

8. februar 2013Betalingsbalancens finansielle poster, december 2012

5. februar 2013Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2013

4. februar 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2013

31. januar 2013Stigende interesse for erhvervsobligationer hos private

30. januar 2013Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved DIIS Conference

29. januar 2013Danske investorer købte udenlandske statsobligationer i 2012

28. januar 2013Afdrag på realkreditlån uden afdragsfrihed stiger

25. januar 2013Godt dansk aktieår i 2012

24. januar 2013Renteforhøjelse

24. januar 2013Fortsat fald i udlån til erhverv

23. januar 2013Statsfinanser og statsgæld, december 2012

17. januar 2013ECB lederartikel, januar 2013

10. januar 2013Balancestatistik for investeringsforeninger, november 2012

9. januar 2013Nationalbankens udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2012

9. januar 2013Betalingsbalancens finansielle poster, november 2012

7. januar 2013Privates rentebetalinger falder fortsat

7. januar 2013Udlændinge har fortsat stor appetit på danske realkreditobligationer

4. januar 2013Specifikation til Nationalbankens balance, december 2012

4. januar 2013Danske statsobligationer i høj kurs

3. januar 2013Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2012

21. december 2012Danmarks nettoformue stiger fortsat

21. december 2012Store kursgevinster på danskernes pensionsopsparing

20. december 2012Statsfinanser og statsgæld, november 2012

20. december 2012Fortsat svag stigning i privates låntagning mod sikkerhed i bolig

13. december 2012ECB lederartikel, december 2012

13. december 2012Sammendrag af ECBs månedsoversigt, december 2012

13. december 2012Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012

13. december 2012Publikationen: Kvartalsoversigt 2012, 4. kvartal, Del 2

13. december 2012Publikationen: Kvartalsoversigt 2012, 4. kvartal, Del 1

13. december 2012Statsgældspolitikken - Strategi 2013

10. december 2012Fiskekutter som motiv på ny skibsmønt

10. december 2012Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2012

5. december 2012Specifikation til Nationalbankens balance, november 2012

4. december 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2012

3. december 2012Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg på Finansrådets årsmøde 2012

29. november 2012Balancestatistik for investeringsforeninger, oktober 2012

28. november 2012Danskerne køber udenlandske værdipapirer for store beløb

27. november 2012Faldende renter på boliglån - stigende renter på øvrige lån

26. november 2012Danske banker og realkreditinstitutter fortsætter med at hente kapital

23. november 2012Private øger deres indlånsoverskud i bankerne

22. november 2012Statsfinanser og statsgæld, oktober 2012

22. november 2012Working Paper: Afslagsprocenter på låneansøgninger og kreditværdigheden af erhvervskunder

22. november 2012Working Paper: Samspillet mellem kreditstandarder og kreditefterspørgsel

22. november 2012Working Paper: Liquidity in Government versus Covered Bond Markets

15. november 2012Høringssvar: Nationalbankens kommentarer på anbefalingerne i Liikanen-rapporten

14. november 2012Danske virksomheder øger egenkapitalinvesteringer i udlandet og reducerer koncerninterne lån

9. november 2012Betalingsbalancens finansielle poster, september 2012

5. november 2012Valutafondens undersøgelse af dansk økonomi

5. november 2012Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2012

2. november 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2012

1. november 2012Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råd, efterår 2012

30. oktober 2012Balancestatistik for investeringsforeninger, september 2012

30. oktober 2012Amerikanske aktier fylder mere i de privates investeringer i aktieafdelinger

26. oktober 2012Udlændinge køber fortsat danske obligationer

25. oktober 2012Stresstest, 2. halvår 2012

25. oktober 2012Publikationen: Stresstest, 2. halvår 2012

25. oktober 2012Fortsat fald i bankernes udlånsrenter

24. oktober 2012Høringssvar på Finanstilsynets høring af ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med fastsættelse af referencerenter

24. oktober 2012Store gevinster på aktier og investeringsforeningsbeviser i årets første tre kvartaler

23. oktober 2012Fald i bankernes udlån til erhverv forstærkes af overflytninger af lån til andre sektorer

22. oktober 2012Statsfinanser og statsgæld, september 2012

12. oktober 2012Bilateral låneaftale mellem Danmarks Nationalbank og IMF på 40 mia. kr. underskrevet

12. oktober 2012Værdien af både danske direkte investeringer i udlandet og udlandets direkte investeringer i Danmark er øget i 2011.

11. oktober 2012ECB lederartikel, oktober 2012

9. oktober 2012Betalingsbalancens finansielle poster, august 2012

8. oktober 2012Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2012

3. oktober 2012Endelig afrapportering på EU’s kapitaltest

3. oktober 2012Danske resultater af EU kapitaltesten

3. oktober 2012Specifikation til Nationalbankens balance, september 2012

2. oktober 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2012

2. oktober 2012Balancestatistik for investeringsforeninger, august 2012

28. september 2012De udbetalte efterlønsbidrag øger husholdningernes nettoformue

28. september 2012Danske investorer køber udenlandske obligationer

28. september 2012Store overskud på betalingsbalancen øger fortsat Danmarks aktiver over for udlandet

27. september 2012Udtalelse af Nils Bernstein i forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse om Cibor

27. september 2012Realkreditlån er historisk billige

26. september 2012Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets årsmøde 2012

26. september 2012Korte realkreditobligationer er efterspurgt blandt investorer

25. september 2012Boligejernes efterspørgsel efter variabel rente er for en stund indstillet

24. september 2012Statsfinanser og statsgæld, august 2012

20. september 2012Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012

20. september 2012Publikationen: Kvartalsoversigt 2012, 3. kvartal, Del 1

20. september 2012Publikationen: Kvartalsoversigt 2012, 3. kvartal, Del 2

13. september 2012ECB lederartikel, september 2012

12. september 2012I anledning af Europa-Kommissionens forslag om en fælles tilsynsmekanisme udtaler Nationalbankdirektør Nils Bernstein

12. september 2012Høringssvar: Nationalbanken og Finanstilsynet har sendt kommentarer til Basels banktilsynskomite (BCBS) vedrørende konsultationsdokumentet 'Fundamental review of the trading book'.

6. september 2012Høringssvar på forslag til ændring af Lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

5. september 2012Specifikation til Nationalbankens balance, august 2012

4. september 2012Nationalbankdirektør Nils Bernstein udtaler i anledning af Finansrådets redegørelse om Cibor:

4. september 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2012

4. september 2012Working Paper: The Effects of Fiscal Policy in a Small Open Economy with a Fixed Exchange Rate: The Case of Denmark

30. august 2012Balancestatistik for investeringsforeninger, juli 2012

28. august 2012Fortsat stor udenlandsk interesse for danske statspapirer

27. august 2012Faldende udlånsrenter til erhvervsvirksomheder

24. august 2012Private investorer vælger fortsat investeringsforeninger

23. august 2012Svag udvikling i udlån til erhverv og private

22. august 2012Statsfinanser og statsgæld, juli 2012

21. august 2012Udtalelse af nationalbankdirektør Nils Bernstein til udnævnelsen af Lars Rohde

20. august 2012Redegørelse om Nationalbankens deltagelse i Cibor-fastsættelsen

17. august 2012Uddybning vedrørende CIBOR

14. august 2012Åbning af 1,5 pct. stående lån 2023

14. august 2012Lav aktivitet for direkte investeringer

9. august 2012ECB lederartikel, august 2012

9. august 2012Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2012

3. august 2012Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2012

2. august 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2012

31. juli 2012Private øger risikoen på deres investeringer i investeringsforeninger

27. juli 2012Stor udenlandsk interesse for danske stats- og realkreditobligationer

26. juli 2012Fald i indskudsbevisrenten fører til fald i bankernes udlånsrenter

25. juli 2012Markedet for strukturerede obligationer stabiliseret på et lavere niveau

24. juli 2012Udlånsvækst til erhverv på niveau med euroområdet

23. juli 2012Statsfinanser og statsgæld, juni 2012

12. juli 2012ECB lederartikel, juli 2012

9. juli 2012Nationalbankens udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2012

9. juli 2012Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2012

5. juli 2012Rentenedsættelse

4. juli 2012Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2012

3. juli 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2012

29. juni 2012Udlandet viser stor interesse for danske statspapirer

29. juni 2012Erhvervsvirksomhederne øger igen deres låntagning

29. juni 2012Danmarks formue over for udlandet nærmer sig 500 mia. kr.

28. juni 2012Private vælger realkreditlån med længere rentefiksering

27. juni 2012Forsikrings- og pensionsselskaber køber udenlandske aktier frem for danske

26. juni 2012Privates indlån i banker stiger fortsat

21. juni 2012Statsgældspolitikken - Strategi 2. halvår 2012

14. juni 2012Working paper: Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

14. juni 2012ECB lederartikel, juni 2012

14. juni 2012Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012

14. juni 2012Publikation: Kvartalsoversigt 2012, 2. kvartal, Del 2

14. juni 2012Publikation:Kvartalsoversigt 2012, 2. kvartal, Del 1

6. juni 2012Finansiel stabilitet 2012

6. juni 2012Publikation: Finansiel stabilitet 2012

4. juni 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2012

1. juni 2012Udlandets interesse for danske realkreditobligationer er nu mere afdæmpet

31. maj 2012Rentenedsættelse

31. maj 2012Stigende bidragssatser på realkreditlån til private

30. maj 2012Danske udbyttebetalinger nærmer sig niveauet fra før krisen

29. maj 2012Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råd, forår 2012

29. maj 2012Stigning i bankernes udlån til erhverv

25. maj 2012Ny skibsmønt med færgen Kong Frederik IX som motiv

24. maj 2012Rentenedsættelse

22. maj 2012Statens nye inflationsindekserede obligation

15. maj 2012Udlandet nedbringer direkte investeringer i Danmark

10. maj 2012ECB lederartikel, maj 2012

7. maj 2012Privates fornyede interesse for blandede afdelinger belønnet med det bedste afkast

2. maj 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2012

2. maj 2012Udlandet fortsætter med at købe danske aktier

30. april 2012Konverteringer og rentetilpasning giver historisk lave renter på privates realkreditlån

30. april 2012Forsikring og pension vender sig mod danske realkreditobligationer

27. april 2012Husejerne optager fortsat ikke mange nye lån, men omlægger i stor stil

26. april 2012Høring om sikkerhed ved internetbetalinger

25. april 2012ECBs Årsberetning 2011

25. april 2012Staten introducerer inflationsindekserede statsobligationer

19. april 2012Høringssvar på Finanstilsynets udspil om viden og erfaring i bestyrelser

12. april 2012Høringssvar på Europa-Kommissionens grønbog om kort-, internet- og mobilbetalinger.

12. april 2012ECB lederartikel, april 2012

12. april 2012Nationalbankens udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2012

11. april 2012Vurdering af VP-afviklingen efter ESCB/CESR-anbefalingerne

11. april 2012Vurdering af Kronos efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

3. april 2012Essays on the modeling of risks in interest-rate and inflation markets

3. april 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2012

30. marts 2012Udtalelse af nationalbankdirektør Nils Bernstein i forbindelse med åbning for 3-årige lån:

30. marts 2012Fortsat stigning i Danmarks nettoformue over for udlandet

30. marts 2012Svagt stigende finansieringsbehov i husholdningerne

29. marts 2012Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde 2012

28. marts 2012Stigende udenlandsk interesse for danske aktier

27. marts 2012Forskellen mellem renterne på bank- og realkreditlån stiger fortsat

26. marts 2012Danske erhvervsvirksomheder udsteder flere obligationer

23. marts 2012Danskernes gæld stiger fortsat

21. marts 2012Beretning og regnskab 2011

21. marts 2012Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012

21. marts 2012Publikationen: Kvartalsoversigt 2012, 1. kvartal, Del 1

21. marts 2012Publikationen: Kvartalsoversigt 2012, 1. kvartal, Del 2

20. marts 2012Udnævnelse

15. marts 2012ECB lederartikel, marts 2012

15. marts 2012Sammendrag af ECBs månedsoversigt, marts 2012

12. marts 2012ePUB til Nationalbankens publikationer fra 2012

2. marts 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2012

2. marts 2012Høring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

1. marts 2012Stor appetit på amerikanske aktier

28. februar 2012Pensionskasser har reduceret varigheden på deres beholdning af realkreditobligationer

27. februar 2012Stor forskel mellem fast og kort rente gør, at lån med variabel rente fortsat er populære

23. februar 2012Danskerne nedbringer lån i euro og schweizerfranc

21. februar 2012Statens låntagning og gæld 2011

21. februar 2012Pressemeddelelse: Statens låntagning og gæld 2011

16. februar 2012ECB lederartikel, februar 2012

14. februar 2012Direkte investeringer tilbage på niveau fra før finanskrisen

9. februar 2012Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Europaudvalgets høring om finanspagten

2. februar 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2012

27. januar 2012Modernisering af danske betalinger

27. januar 2012Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark, 2012

27. januar 2012Udenlandske investorer køber igen danske aktier

25. januar 2012Nationalbanken støtter fusionen mellem vestjyskBANK og Aarhus Lokalbank

25. januar 2012Udlandet kommer bedst ud af det danske aktiemarked i 2011

24. januar 2012Fortsat fald i bankernes udlån

20. januar 2012Working Paper: Finansiel struktur og udbudsstød til kreditgivningen 1922-2011

19. januar 2012ECB lederartikel, januar 2012

18. januar 2012Working Paper: Asymmetric Monetary Policy Towards the Stock Market: A DSGE Approach

16. januar 2012Vilkår for 3-årige udlån

11. januar 2012Stresstest, 2. halvår 2011

11. januar 2012Rapporten: Stresstest, 2. halvår 2011

9. januar 2012Erindringsmønt i anledning af Dronningens 40-års regeringsjubilæum 14. januar 2012

9. januar 2012Lavere efterspørgsel og stigende tab. Både privatpersoner og erhvervsvirksomheder efterspurgte mindre kredit i 4. kvartal 2011.

5. januar 2012På ny stort køb af tyske statsobligationer

3. januar 2012Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2011

2. januar 2012Udlandet øger igen sin ejerandel i danske statspapirer udstedt i kroner

23. december 2011Stigende bidragssatser på realkreditlån

22. december 2011Udlånet til erhverv falder svagt i Danmark

22. december 2011Erhvervsvirksomhederne afdrager på deres gæld

22. december 2011Store gevinster på danske pensionsselskabers renteforsikringer øger Danmarks formue over for udlandet

21. december 2011Høringssvar

15. december 2011Statsgældspolitikken - Strategi 2012

15. december 2011Rentenedsættelse

15. december 2011ECB lederartikel, december 2011

15. december 2011Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2011

15. december 2011Kvartalsoversigt 2011, 4. kvartal, Del 2

15. december 2011Kvartalsoversigt 2011, 4. kvartal, Del 1

14. december 2011Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale: The European Debt Crisis - from a Danish Perspective

8. december 2011Pressemeddelelse: Resultat af EU kapitaltest

8. december 2011Nye instrumenter

8. december 2011Rentenedsættelse

8. december 2011Høringssvar fra Nationalbanken

6. december 2011Bestyrelsesudnævnelse

6. december 2011Valg til Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab

5. december 2011Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg på Finansrådets årsmøde 2011

2. december 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2011

1. december 2011Pressemeddelelse: Rapport om omkostningerne ved betalinger i Danmark

1. december 2011Læs rapporten: Omkostninger ved betalinger i Danmark

30. november 2011Nationalbankens svar på høring af notat til EU-specialudvalg...

30. november 2011Nationalbankens svar på Høring...

30. november 2011Valg til Nationalbankens repræsentantskab

28. november 2011Udlændinge køber stort ind af danske statsobligationer

25. november 2011Bankernes rentemarginal stiger igen for både private og erhverv

24. november 2011Antallet af realkreditobligationer med høj ejerkoncentration er stabilt

23. november 2011Flere afdragsfrie og variabelt forrentede lån

14. november 2011Store danske direkte investeringer i udlandet

10. november 2011Valg til Nationalbankens repræsentantskab

9. november 2011Nils Bernsteins indlæg ved Europabevægelsens euro-konference, 9. november 2011

9. november 2011Høringssvar fra Nationalbanken på Finanstilsynets høring af forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

3. november 2011Rentenedsættelse

3. november 2011Nationalbankens kommentar til Det Økonomiske Råd, efterår 2011

3. november 2011Høringssvar: Skatteministeriets høring over EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner (Financial Transaction Taxes).

2. november 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2011

1. november 2011Private har lidt de største tab på investeringsforeninger i 2011

28. oktober 2011Danske investorer sælger fortsat udenlandske værdipapirer

27. oktober 2011Renten på realkreditlån tilbage på rekordlavt niveau

27. oktober 2011EU kapitaltest

26. oktober 2011Husholdningerne sælger danske værdipapirer

25. oktober 2011Lavere udlån til erhverv bredt fordelt på alle brancher

14. oktober 2011Pressemeddelelse: IMF's Interimbesøg 12.-14. oktober 2011

14. oktober 2011Værdien af danske direkte investeringer i udlandet er øget i 2010.

13. oktober 2011ECB lederartikel, oktober 2011

12. oktober 2011Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg hos Børsen Executive Club

12. oktober 2011Working Paper: Wage Dynamics in Denmark

10. oktober 2011Working paper nr. 75: Has the Fed Reacted Asymmetrically to Stock Prices?

10. oktober 2011Svag stramning i kreditpolitikken og lavere efterspørgsel

4. oktober 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2011

1. oktober 201125-øren er afskaffet

30. september 2011Nye lånemuligheder i Nationalbanken

30. september 2011Fortsat stigning i Danmarks formue over for udlandet

30. september 2011Danskerne holder stadig på pengene

28. september 2011Stor udenlandsk efterspørgsel efter danske statspapirer

27. september 2011Forskellen mellem boligrenter på bank- og realkreditlån er udvidet

26. september 2011Nu langt flere korte realkreditobligationer end lange

23. september 2011Fortsat fald i bankernes udlån til erhverv

20. september 2011Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2011

20. september 2011Working Paper nr 74, 2011

20. september 2011Kvartalsoversigt 2011, 3. kvartal, Del 1

20. september 2011Kvartalsoversigt 2011, 3. kvartal, Del 2

15. september 2011Rentenedsættelse

15. september 2011ECB lederartikel, september 2011

9. september 2011Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg 5/9 2011 ved Finansrådets direktørkonference 2011

6. september 2011Høringssvar

5. september 2011Høringssvar

2. september 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2011

26. august 2011Udenlandske investorer sælger danske realkreditobligationer

25. august 2011Rentenedsættelse

25. august 2011Igen stigende forskel mellem renter på anfordring og tidsindskud

24. august 2011Indenlandsk udstedelsesbehov 2011 og 2012

24. august 2011Falske mails i omløb

24. august 2011Danske aktiers kursfald rammer forskelligt

23. august 2011Uændret udlån til private

16. august 2011Nationalbanken udvider belåningsgrundlaget

15. august 2011Høringssvar

12. august 2011Udenlandske virksomheder investerer igen i Danmark

11. august 2011ECB lederartikel, august 2011

2. august 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2011

1. august 2011Private viser igen stor interesse for investeringsforeninger

28. juli 2011Danske investorer sælger udenlandske aktier og obligationer

27. juli 2011Bankernes rentemarginal er fortsat stabil

26. juli 2011Response by Danmarks National
bank to the CPSS-IOSCO consultation on the report Principles for financial market infrastructures


26. juli 2011Erhvervsvirksomheder øger deres beholdning af værdipapirer

15. juli 2011Større danske banker udviser stor modstands-dygtighed i EU-stresstest

14. juli 2011ECB lederartikel, juli 2011

8. juli 2011Pressemeddelelse: Rapport om supplerende referencerente på det danske pengemarked

8. juli 2011Uændret kreditpolitik, men øget differentiering mellem kunder.

7. juli 2011Renteforhøjelse

4. juli 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2011

1. juli 2011Forsat udenlandsk interesse for danske aktier

30. juni 2011Danskerne afdrager på lån

30. juni 2011Renten på nye boliglån er højere end på udestående boliglån

30. juni 2011Betalingsbalanceover
skud øger Danmarks formue over for udlandet


29. juni 2011Næsten samme afkast på danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

28. juni 2011Privates indlån i bankerne fortsætter med at stige

27. juni 2011Udtalelse af nationalbankdirektør Nils Bernstein vedrørende Fjordbank Mors

21. juni 2011Teknisk samarbejde mellem Finanstilsynet og Nationalbanken

20. juni 2011Vicedirektør Peter Birch Sørensen fratræder

16. juni 2011Statsgældspolitikken - Strategi 2. halvår 2011

16. juni 2011ECB lederartikel, juni 2011

16. juni 2011Sammendrag af ECBs månedsoversigt, juni 2011

16. juni 2011Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2011

16. juni 2011Kvartalsoversigt 2011, 2. kvartal, Del 1

16. juni 2011Kvartalsoversigt 2011, 2. kvartal, Del 2

7. juni 2011Ny skibsmønt med hjuldamperen Hjejlen som motiv

6. juni 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2011

31. maj 2011Nationalbankens kommentar til Det Økonomiske Råd, forår 2011

30. maj 2011Danske investorer sælger europæiske statsobligationer

27. maj 2011Bidragssatserne på realkreditlån er steget de sidste to år

26. maj 2011Finansiel stabilitet 2011

26. maj 2011Publikationen: Finansiel stabilitet 2011

26. maj 2011Pæn fremgang i udbyttebetalinger

25. maj 2011Stabilt udlån til private

17. maj 2011Pressemeddelelse: Den nye seddelserie er nu komplet

13. maj 2011Faldende udenlandske direkte investeringer

12. maj 2011Nils Bernsteins tale til Dansk Byggeris konference om produktivitet

12. maj 2011ECB leder, maj 2011

5. maj 2011Høring af forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

5. maj 2011Privates formue i investeringsforeninger har været uændret i årets første kvartal

3. maj 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2011

3. maj 2011Høring af udkast til bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital

3. maj 2011Danske investorer køber japanske aktier

2. maj 2011ECBs årsberetning 2010

29. april 2011Working Paper

29. april 2011Renten på realkreditlån til boligkøb er steget

29. april 2011Danskerne øger investeringerne i danske værdipapirer

28. april 2011Bankers udlån til erhverv falder fortsat

27. april 2011Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets årsmøde 2011

14. april 2011ECB lederartikel, april 2011

12. april 2011Leder af Kapitalmarkeds
afdelingen og bestyrelses
udnævnelser


8. april 2011Både privatpersoner og erhvervsvirksomheder efterspurgte lidt mindre kredit i 1. kvartal 2011.

7. april 2011Renteforhøjelse

4. april 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2011

31. marts 2011Erhvervsvirksomheder øger deres investeringer i finansielle aktiver

31. marts 2011Kurstab på derivater reducerer Danmarks formue over for udlandet

30. marts 2011Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde 2011

30. marts 2011Udtalelse vedrørende Cibor

28. marts 2011Fornyet udenlandsk interesse for danske statsobligationer

25. marts 2011Forskellen mellem bankers og realkreditinstitutters boligrenter er faldet

24. marts 2011Investorer nedbringer fortsat deres beholdninger af strukturerede obligationer

23. marts 2011Realkreditinstitutternes andel af udlån til erhverv stiger fortsat

17. marts 2011Høring af forslag til ændring af lov om visse erhvervsdrivende.....

17. marts 2011Ny skibsmønt med Emma Mærsk som motiv

16. marts 2011Beretning og regnskab 2010

16. marts 2011Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011

16. marts 2011Publikationen: Kvartalsoversigt 2011, 1. kvartal, Del 2

16. marts 2011Publikationen: Kvartalsoversigt 2011, 1. kvartal, Del 1

15. marts 2011Nyt medlem af Nationalbankens direktion pr. 1. april 2011

14. marts 2011Høringssvar

10. marts 2011ECBs lederartikel, marts 2011

4. marts 2011Høringssvar: Ny EU-regulering af værdipapircentraler

4. marts 2011Nationalbankens svar på Europa-Kommissionens høring om krisestyring og afvikling

2. marts 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2011

1. marts 2011Nyt tidspunkt for nye tal

28. februar 2011Danske investorer fortsætter med at købe udenlandske aktier

25. februar 2011Historisk lave realkreditrenter

24. februar 2011Udenlandsk interesse for danske rentetilpasnings
obligationer


23. februar 2011Realkreditlån med længere rentebindingsperiode vinder frem

22. februar 2011Pressemeddelelse om Statens låntagning og gæld 2010

22. februar 2011Publikationen Statens låntagning og gæld 2010

16. februar 2011Moody's og danske banker

14. februar 2011Lav aktivitet for direkte investeringer i 2010

10. februar 2011Dansk oversættelse af lederartikel, februar 2011

6. februar 2011Nationalbankdirektør Nils Bernstein om Finansiel Stabilitet's overtagelse af Amagerbanken

2. februar 2011Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2011

2. februar 2011Response by Danmarks National
bank to the European Commission's public consultation on MiFID


2. februar 2011Stor udenlandsk interesse for danske rentetilpasnings
obligationer


1. februar 2011Danskere investerer på ny i obligationsbaserede investeringsforeninger

27. januar 2011Åbning af 2,5 pct. stående lån 2016

27. januar 2011Danskere betaler historisk lav ydelse på realkreditlån

26. januar 2011Udenlandske investorer hentede de største aktiegevinster

25. januar 2011Nationalbankdirektør Torben Nielsen fratræder

25. januar 2011Udlån til erhverv falder svagt

20. januar 2011ECBs lederartikel, januar 2011

10. januar 2011Penge- og realkreditinst. fastholder fortsat deres kreditpolitik over for erhvervs- og privatkunder.

6. januar 2011Danskere køber amerikanske aktier

4. januar 2011Nationalbankens Balance 31. december 2010

4. januar 2011Valuta og likviditet, december 2010

3. januar 2011Private fastholder interesse for investeringsforeninger

23. december 2010Lavere merrente for udlån til de mindre virksomheder

22. december 2010Fald i bankers udlån til erhverv

22. december 2010Udlændinge nyder godt af danske aktiestigninger

22. december 2010Erhvervsvirksomheder konsoliderer sig fortsat

17. december 2010ECBs månedsoversigt, december 2010

17. december 2010Nationalbankens offentliggørelse af valutakurser

16. december 2010Statsgældspolitikken - Strategi 2011

9. december 2010ECB lederartikel, december 2010

9. december 2010Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Kvartalsoversigten, 4. kvartal 2010

9. december 2010Kvartalsoversigt, 2010 4. kvartal

6. december 2010Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde

2. december 2010Valuta og likviditet, november 2010

1. december 2010Dansk pengehistorie 1990-2005

26. november 2010Ny skibsmønt med Kajak-Konebåd som motiv

26. november 2010Danske investorer køber igen udenlandske obligationer

25. november 2010Nyt medlem af Nationalbankens direktion pr. 1. februar 2011

25. november 2010Store banker har fortsat de laveste indlånsrenter til erhverv

24. november 2010Rentetilpasnings
obligationer bag øget realkreditudestående


23. november 2010Udlånsvæksten er størst for personligt ejede virksomheder

18. november 2010Stresstest, 2. halvår 2010

18. november 2010Publikationen: Stresstest, 2. halvår 2010

15. november 2010Svag stigning i den globale værdi af bankers derivater

12. november 2010Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg, Politikens konference 'Det lærte vi af finanskrisen'

12. november 2010Danske virksomheder øger koncernlån til deres udenlandske datterselskaber

11. november 2010ECB lederartikel, november 2010

2. november 2010Nationalbankdirektør Torben Nielsens tale ved åbningen af Dansk Pengemuseums særudstilling

2. november 2010Valuta og likviditet, oktober 2010

1. november 2010IMFs artikel IV-undersøgelse af dansk økonomi

1. november 2010Nationalbankdirektør Nils Bernsteins svar på Reuters spørgsmål om Danmark har fået ny pengepolitik?

1. november 2010Forsikring og pension øger deres beholdning af investeringsforenings
beviser


28. oktober 2010Renteforhøjelse

28. oktober 2010Danskere sælger udenlandske værdipapirer

27. oktober 2010Private vælger i stigende grad fast rente

26. oktober 2010Jens Thomsens indlæg på mødet i Det Økonomiske Råd

26. oktober 2010Erhvervsvirksomheder øger beholdning af korte realkreditobligationer

25. oktober 2010Stigning i bankernes udlån til landbrug

15. oktober 2010Nationalbankdirektør Jens Thomsen fratræder

14. oktober 2010Pressemeddelelse: Renteforhøjelse

14. oktober 2010ECB lederartikel, oktober 2010

14. oktober 2010Danske direkte investeringer i udlandet er steget i 2009.

11. oktober 2010Pressehistorier om ny 200-kroneseddel

8. oktober 2010Penge- og realkreditinst. fastholdt kreditpolitik i 3.kvt.2010, de venter også at gøre det i 4.kvt.

4. oktober 2010Valuta og likviditet, september 2010

30. september 2010Working paper: Liquidity of Danish Government and Covered Bonds - Before, During and After...

30. september 2010Stort overskud på betalingsbalancen øger Danmarks formue over for udlandet

30. september 2010Pensionssektoren sikrer fortsat stigning i danskernes finansielle formuer

28. september 2010Udlandet køber danske statsobligationer

27. september 2010Forskel i bankers rente på store og små erhvervslån er øget

24. september 2010Historisk store kursgevinster på statsobligationer

23. september 2010Igen stigende udlån til erhverv i Danmark - fald i euroområdet

17. september 2010ECB månedsoversigt, september 2010

15. september 2010Nils Bernsteins tale ved Dansk Arbejdsgiverforenings beskæftigelseskon
ference


15. september 2010Udtalelser af Nils Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Kvartalsoversigt 3. kvartal 2010

15. september 2010Kvartalsoversigt, 2010 3. kvartal

10. september 2010Høringssvar: Countercyclical buffer proposal

10. september 2010Tilmelding til Karriereaften 14. oktober i Nationalbanken

9. september 2010ECB lederartikel, september 2010

2. september 2010Valuta og likviditet, august 2010

1. september 2010Betydelig stigning i omsætningen på det danske valutamarked siden 2007

1. september 2010Omsætningen på det danske valutamarked steg med 24 pct. fra 2007 til 2010.

27. august 2010Stort udenlandsk køb af danske realkreditobligationer

26. august 2010Høring vedrørende bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed

26. august 2010Stigning i andelen af lån med fast rente

25. august 2010Danske pensionskasser øger beholdningen af kortere danske obligationer

24. august 2010Indenlandsk lånebehov og tilpasning af auktionskalender

24. august 2010Letter to The Basel Committee on Banking Supervision

24. august 2010Indlånet i bankerne på højeste niveau nogensinde

17. august 2010De nordiske og baltiske økonomi- og finansministerier, centralbanker og finansielle tilsyn underskriver samarbejdsaftale om grænseoverskridende finansiel stabilitet

13. august 2010Danske direkte investeringer i udlandet fortsætter med at stige

12. august 2010Advarsel om falske e-mails

12. august 2010ECB lederartikel, august 2010

12. august 2010Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Nordic Statisticians Meeting, Eigtveds Pakhus

11. august 2010Working Paper: The Incidence of Nominal and Real Wage Rigidity...

3. august 2010Valuta og likviditet, juli 2010

30. juli 2010Private og professionelle investorer vælger investerings
foreninger med forskellig risikoprofil


28. juli 2010Udenlandsk interesse for danske aktier

27. juli 2010Fortsat faldende renteudgifter for private

26. juli 2010Fortsat stor interesse for investerings
forenings
beviser hos private


23. juli 2010Danske banker består EU-stresstest

23. juli 2010Boliglån stiger, mens forbrugerkreditter falder

15. juli 2010ECB lederartikel, juli 2010

8. juli 2010Ingen ændring i kreditpolitik - lavere nedskrivninger og tab på udlån til erhverv

2. juli 2010Valuta og likviditet, juni 2010

30. juni 2010Yderligere stigning i Danmarks formue over for udlandet

30. juni 2010Danskerne konsoliderer sig fortsat

28. juni 2010Stort salg af europæiske obligationer i maj

25. juni 2010Stigende forskel i bankers renter på kassekredit til private

24. juni 2010ECBs månedsoversigt, juni 2010

24. juni 2010Større omlægning af pensionsmidler til danske obligationer

23. juni 2010Boligejere vælger variabelt forrentede lån

17. juni 2010ECB lederartikel, juni 2010

10. juni 2010Pressemeddelelse: Nationalbankens kvartalsoversigt 2. kvartal 2010

10. juni 2010Publikationen: Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2010

4. juni 2010Ny og mere detaljeret statistik for investeringsforeninger

3. juni 2010Jens Thomsens indlæg på mødet i Det økonomiske Råd den 3. juni 2010

2. juni 2010Valuta og likviditet, maj 2010

2. juni 2010Stor udenlandsk efterspørgsel efter danske obligationer

31. maj 2010Rentemarginalen for private falder i de store banker

31. maj 2010Store udløb af rentetilpasnings-obligationer i april

28. maj 2010Stabilt udlån til private og erhverv

26. maj 2010Pressemeddelelse: Rentenedsættelse

19. maj 2010Rentenedsættelse

18. maj 2010Udtalelse fra formanden for bestyrelsen og repræsentantskabet, Søren Bjerre-Nielsen

18. maj 2010Danske direkte investeringer i udlandet stiger svagt

13. maj 2010ECB lederartikel maj 2010

11. maj 2010Publikationen Finansiel stabilitet 2010

11. maj 2010Finansiel stabilitet 2010

4. maj 2010Valuta og likviditet, april 2010

4. maj 2010Danske pensionsselskaber køber fortsat europæiske statsobligationer

29. april 2010Statspapirer holdes i stigende omfang af pensionskasser og banker

29. april 2010Andelen af realkreditlån til private med kort rentetilpasning stiger

28. april 2010Udlånet til landbrug og ejendomsbranchen vokser fortsat

22. april 2010Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets årsmøde 2010

19. april 2010ECBs årsberetning 2009

15. april 2010ECB lederartikel april 2010

13. april 2010Uændret kreditpolitik, men efterspørgslen efter udlån stiger

9. april 2010Memorandum - Danish Mortgage Credit and International Regulation

9. april 2010Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet...

7. april 2010Valuta og likviditet, marts 2010

31. marts 2010Danmarks formue over for udlandet stiger fortsat

31. marts 2010Danske erhvervsvirksomheder finansierer sig igen med erhvervsobligationer

26. marts 2010Udlændinge køber igen danske statsobligationer

25. marts 2010Rentenedsættelse

25. marts 2010Indlånsrenter er faldet mindst i de mellemstore banker

24. marts 2010Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde 2010

24. marts 2010Pensionskasser fastholder interessen for statsobligationer

23. marts 2010Danskerne sætter flere penge i banken

22. marts 2010Nils Bernsteins tale: Outside the euro in the financial crisis - the Danish experience.

19. marts 2010ECBs månedsoversigt, marts 2010

17. marts 2010Beretning og regnskab 2009

17. marts 2010Publikationen: Beretning og regnskab, 2009

17. marts 2010Tabeltillæg til Beretning og regnskab 2009

17. marts 2010Kvartalsoversigt, 2010 1. kvartal

17. marts 2010Valg til Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse

16. marts 2010Working Paper: Dankort payments as a timely indicator of retail sales in Denmark

16. marts 2010Working paper: Eksportformåen og lønkonkurrenceevne

15. marts 2010Erindringsmønt i anledning af Dronningens 70-års fødselsdag 16. april 2010

12. marts 2010Valg til Nationalbankens repræsentantskab

11. marts 2010ECB lederartikel, marts 2010

2. marts 2010Valuta og likviditet, februar 2010

26. februar 2010Udlandet fastholder andelen af danske statsobligationer

25. februar 2010Stigende udenlandsk interesse for rentetilpasnings
obligationer


25. februar 2010Danskernes renteudgifter de laveste i tre år

23. februar 2010Stigning i bankernes udlån til private og erhverv

16. februar 2010Pressemeddelelse: Statens låntagning og gæld 2009

16. februar 2010Statens låntagning og gæld 2009

12. februar 2010WP: Fremskrivning af formueindkomsten fra direkte investeringer til den danske betalingsbalance

12. februar 20102009 var et magert år for direkte investeringer

11. februar 2010ECB lederartikel, februar 2010

10. februar 2010Auktion den 16. februar over 4 pct. stående lån 2019 samt åbning af skatkammer
bevisprogram


8. februar 2010Nils Bernsteins indlæg på VL døgn 2010, Dansk økonomi i globalt perspektiv

5. februar 2010Forsikrings- og pensionssektorens formue i investeringsfore
ninger større end før krisen


2. februar 2010Valuta og likviditet, januar 2010

29. januar 2010Danskerne vendte tilbage til de udenlandske aktiemarkeder i 2009

28. januar 2010Forskellen mellem rentemarginalen for private og erhverv er indsnævret

28. januar 2010Pressemeddelelse: Stresstest, 2. halvår 2009

28. januar 2010Stresstest, 2. halvår 2009

27. januar 2010Professionelle investorer har tabt mindst på danske aktier gennem krisen

26. januar 2010Ansættelse af professor Peter Birch Sørensen

26. januar 2010Stort fald i bankernes indlånsunderskud

25. januar 2010Pressemeddelelse: Rapport om nationale betalingsoverførsler

25. januar 2010Rapporten om nationale betalingsoverførsler i Danmark

21. januar 2010ECB lederartikel, januar 2010

15. januar 2010Udlandsgælden er væk - Danmark har igen nettoformue over for udlandet

15. januar 2010Danskernes finansielle formuer stiger på ny - låntagning på 2003-niveau

14. januar 2010Rentenedsættelse

13. januar 2010Penge- og realkreditinstitutterne fastholder kreditpolitikken i 4. kvartal 2009

12. januar 2010Høring vedrørende lov om Finansiel virksomhed mv.

7. januar 2010Rentenedsættelse

7. januar 20102009 præget af stor udenlandsk efterspørgsel efter danske aktier

5. januar 2010Valuta og likviditet, december 2009

5. januar 2010Working Paper: Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from aggregate data

5. januar 2010Private foretrækker investeringsforenings
beviser frem for aktier og obligationer


23. december 2009Renten på udlån til personligt ejede virksomheder falder mindre end andre udlånsrenter

22. december 2009Flere vælger realkreditlån med variabel rente

18. december 2009ECBs månedsoversigt, december 2009

16. december 2009Udnævnelse

14. december 2009Stigende rentemarginaler i 2. halvår 2011

10. december 2009Rentenedsættelse

10. december 2009ECB lederartikel, december 2009

10. december 2009Kvartalsoversigt, 2009 4. kvartal

2. december 2009Valuta og likviditet, november 2009

30. november 2009Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde

27. november 2009Udlændinge sælger danske realkredit
obligationer med udløb til årsskiftet


26. november 2009Fortsat fald i renten på udlån til private

25. november 2009Danske aktier ejes i stigende grad af udlandet

24. november 2009Faldende vækst i udlån til erhverv følger euroområdet

13. november 2009Usædvanlig lav aktivitet for direkte investeringer

12. november 2009ECB lederartikel, november 2009

6. november 2009Investeringsforeninger efterspørger atter obligationer

3. november 2009Valuta og likviditet, oktober 2009

3. november 2009Nationalbankens Balance 30. november 2009

2. november 2009WP 63/2009: Mobilbetalinger

30. oktober 2009Stor udenlandsk efterspørgsel efter danske realkredit
obligationer


29. oktober 2009Færøbåd på ny skibsmønt

27. oktober 2009Danskernes renteudgifter falder

26. oktober 2009Kursgevinster på aktier slår igennem i privates portefølje
sammensætning


23. oktober 2009Udlån til erhverv falder

22. oktober 2009Jens Thomsens indlæg på mødet i Det Økonomiske Råd 22. oktober 2009

21. oktober 2009Danske direkte investeringer i udlandet fortsatte stigningen i 2008, mens udlandets i DK stagnerede.

16. oktober 2009Erhvervsvirksomheder øger fortsat finansieringen, men justerer kapitalstrukturen

14. oktober 2009ECB lederartikel, oktober 2009

12. oktober 2009Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009

2. oktober 2009Valuta og likviditet, september 2009

30. september 2009Revision og positive værdireguleringer medfører fald i Danmarks udlandsgæld

28. september 2009Pressemeddelelse: Rentenedsættelse

28. september 2009Udlandets efterspørgsel efter danske aktier har bidt sig fast

25. september 2009Rentemarginalen for erhverv stabil i de seneste måneder efter markant stigning

24. september 2009Pressemeddelelse: Rentenedsættelse

24. september 2009Fusionen mellem Nordito og PBS

24. september 2009Stor forskel i investeringsadfærd under den finansielle krise

23. september 2009Indlån stiger for private og falder for erhverv

18. september 2009ECBs månedsoversigt, september 2009

17. september 2009Kvartalsoversigt, 2009 3. kvartal

10. september 2009ECB lederartikel, september 2009

2. september 2009Valuta og likviditet, august 2009

28. august 2009Bankpakkerne har medvirket til at fastholde udlandets interesse for danske bankobligationer

27. august 2009Pressemeddelelse: Rentenedsættelse

27. august 2009Andelen af nye realkreditlån med 1-årig rentetilpasning falder

26. august 2009Udlandet viser fornyet interesse for danske obligationer

25. august 2009Bankernes udlån til erhverv uændret i de seneste tre måneder

21. august 2009Resultat af euro auktion

14. august 2009Danske direkte investeringer i udlandet holder niveauet

13. august 2009Pressemeddelelse: Rentenedsættelse

13. august 2009ECB lederartikel, august 2009

10. august 2009Ny 50-kroneseddel 11. august

7. august 2009Investeringsforeninger gav højt afkast til private investorer

4. august 2009Valuta og likviditet, juli 2009

31. juli 2009Salg af udenlandske aktier drevet af realisering af SP-aktiver

27. juli 2009Stigende forskel mellem bankernes og realkreditinsti
tutternes boligrenter


24. juli 2009Bankerne har øget deres obligationsbeholdninger markant

23. juli 2009Bankerne mister markedsandele til realkreditinstitutterne

16. juli 2009Danskerne optager markant færre lån

10. juli 2009Folder om Nye danske pengesedler 2009-2011

10. juli 2009Nationalbankens udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2009

9. juli 2009ECB lederartikel, juli 2009

2. juli 2009Valuta og likviditet, juni 2009

2. juli 2009Working Paper: Danske virksomheders finansiering i et makroøkonomisk perspektiv

30. juni 2009Danmarks udlandsgæld er steget med 35 mia.kr.

30. juni 2009Danskere køber igen udenlandske aktier

29. juni 2009Mindre fald i renten på kassekreditter til private i de seneste måneder

26. juni 2009Forlængelse af swapaftale med den amerikanske centralbank

25. juni 2009Udlånet til erhverv stagnerer

23. juni 2009ECBs månedsoversigt, juni 2009

18. juni 2009Private viser fornyet interesse for investerings
foreninger


16. juni 2009Essays on Macro-Finance and Monetary Policy

11. juni 2009ECB lederartikel, juni 2009

11. juni 2009Kvartalsoversigt, 2009 2. kvartal

8. juni 2009Udlandet køber igen danske aktier

4. juni 2009Rentenedsættelse

4. juni 2009Finansiel stabilitet 2009, 1. halvår

4. juni 2009Publikationen: Finansiel stabilitet 2009, 1. halvår

3. juni 2009Valuta og likviditet, maj 2009

29. maj 2009Markant faldende renter for erhverv

28. maj 2009Nationalbankens indlæg ved mødet i Det Økonomiske Råd 28. maj 2009.

28. maj 2009Virksomheder optager lån i euro i stedet for kroner

25. maj 2009Pressemeddelelse: Fyrskib XVII på ny skibsmønt

18. maj 2009Beskedne udbyttebetalinger i år

15. maj 2009Direkte investeringer domineret af koncernlån

14. maj 2009ECB lederartikel, maj 2009

11. maj 2009Valg til Nationalbankens repræsentantskab

7. maj 2009Pressemeddelelse om rentenedsættelse

7. maj 2009Fortsat begrænset interesse for investeringsfore
ningsbeviser


4. maj 2009Valuta og likviditet, april 2009

1. maj 2009Fornyet udenlandsk interesse for danske værdipapirer

30. april 2009Markant rentefald på udlån til erhverv

28. april 2009Bankernes udlån falder fortsat

23. april 2009Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale på Realkreditrådets årsmøde 2009

21. april 2009ECBs årsberetning 2008

21. april 2009Danskernes finansielle formuer er tilbage på 2003-niveau

20. april 2009Realkreditlåntagere søger mod rentetilpasningslån

15. april 2009Nationalbankens udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2009

9. april 2009ECB månedsoversigt, april 2009

2. april 2009Rentenedsættelse

2. april 2009Valuta og likviditet, marts 2009

31. marts 2009Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale på Realkreditforeningens årsmøde 2009

31. marts 2009Fald i Danmarks gæld til udlandet

27. marts 2009Porteføljeinve
steringer koncentreret om obligationer


26. marts 2009Working Paper: E-Payment products and value-added services...

26. marts 2009Renteudgifter til pengeinstitutter falder

24. marts 2009Pengeinstitutternes udlån falder

23. marts 2009ECB månedsoversigt, marts 2009

20. marts 2009Baggrundsnotat om husholdningernes formuestilling

18. marts 2009Beretning og regnskab 2008

18. marts 2009Publikationen: Beretning og regnskab 2008

18. marts 2009Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2009

18. marts 2009Valg til Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse

16. marts 2009Obligationer overhaler aktier i privates portefølje

12. marts 2009ECB lederartikel, marts 2009

9. marts 2009Nedsættelse af rentetillæg

5. marts 2009Rentenedsættelse

3. marts 2009Valuta og likviditet, februar 2009

27. februar 2009Meget begrænsede porteføljeinvesteringer

26. februar 2009Stigning i rentemarginalen

24. februar 2009Forbrugerpriser i Danmark 1502-2007

24. februar 2009Flere afdragsfrie lån med variabel rente

23. februar 2009Udnævnelser

19. februar 2009Sidste polarmønt med Nordlyset

17. februar 2009Statens låntagning og gæld 2008

16. februar 2009Private nedbringer beholdningen af realkreditobligationer

13. februar 2009Fald i direkte investeringer fra højt niveau

12. februar 2009ECB lederartikel, februar 2009

6. februar 2009Investeringsforenin
gernes kurstab i 2008 neutraliserer de sidste tre års gevinster


3. februar 2009Historisk salg af udenlandske aktier i 2008

3. februar 2009Valuta og likviditet, januar 2009

3. februar 2009Forlængelse af swapaftale med den amerikanske centralbank

2. februar 2009Nils Bernsteins tale på VL-døgn 2009

28. januar 2009De mellemstore ban
kers finansieringsom
kostninger er fortsat høje


26. januar 2009Fortsat aftagende vækst i pengeinstitut
ters udlån til hushold
ninger og erhverv


22. januar 2009Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Folketingets Europaudvalgs eurohøring

22. januar 2009ECB lederartikel, januar 2009

19. januar 2009Fortsat store fald i danskernes finansielle formue

16. januar 2009Danske husholdninger tabte 30 pct. på værdipapirer i 2008

15. januar 2009Rentenedsættelse

13. januar 2009Ny statistik belyser bankernes udlån

13. januar 2009Nationalbankens udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2008

7. januar 2009Debatten om forfald af ansvarlig lånekapital

7. januar 2009Udenlandske statsobligationer er populære

5. januar 2009Valuta og likviditet, december 2008

5. januar 2009Finansiel stabilitet 2008, 2. halvår

5. januar 2009Rapporten: Finansiel stabilitet 2008, 2. halvår

23. december 2008ECBs månedsoversigt, december 2008

23. december 2008Stor stigning i renter på udlån til både private og erhverv

22. december 2008Vækst i udlån til husholdninger falder

19. december 2008Underskrift af Memorandum of Understanding mellem Banque centrale du Luxembourg og Danmarks Nationalbank

19. december 2008Rentenedsættelse

19. december 2008Dollarstyrkelse reducerer Danmarks udlandsgæld

18. december 2008Nationalbankens offentliggørelse af valutakurser

16. december 2008Nationalbanken indgår swap-aftale med Letlands centralbank

15. december 2008Private køber aktier i et faldende marked

11. december 2008Kvartalsoversigt 2008 4. kvartal

8. december 2008Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale

4. december 2008Rentenedsættelse

2. december 2008Valuta og likviditet, november 2008

2. december 2008Nationalbankens balance 30. november 2008

1. december 2008Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet (2008)

28. november 2008Stort salg af både danske og udenlandske værdipapirer

27. november 2008Jens Thomsens indlæg på mødet i Det Økonomiske Råd 27. november 2008

27. november 2008Markant stigning i bankernes renter – især på mindre udlån til erhverv

25. november 2008Aftagende vækst i realkreditudlån til boligkøb

20. november 2008Nationalbanken forlænger swap-aftale med Seðlabanki Íslands

17. november 2008Stort skift i ejerfordelingen af realkreditudstedelser

14. november 2008Fortsat betydelige virksomhedshandler med udlandet

13. november 2008ECB lederartikel, november 2008

7. november 2008Forsikrings- og pensionsselskaber køber fortsat beviser i investeringsforeninger

6. november 2008Rentenedsættelse

4. november 2008Valuta og likviditet, oktober 2008

28. oktober 2008Danskere sælger udenlandske obligationer

27. oktober 2008Danmarks Nationalbank og Den Europæiske Centralbank samarbejder om øget euro likviditet

27. oktober 2008Pengeinstitutters renter til erhverv stiger mere end til private

24. oktober 2008Renteforhøjelse

23. oktober 2008Valg til Nationalbankens repræsentantskab

23. oktober 2008Fortsat stigning i indlån fra udlandet

16. oktober 2008Danskernes kurstab på investeringer og pensionsformue delvis opvejet af kursfald på realkreditlån

15. oktober 2008Rekordstore kurstab på danske værdipapirer

 
Relaterede links
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os