Nationalbankens rolle i betalingsformidling


Abstract icon Nationalbanken spiller en central rolle i den danske betalingsinfrastruktur. For den almindelige borger er Nationalbankens mest synlige opgave i relation til betalingsformidling at udstede pengesedler og mønter, der hovedsageligt anvendes til mindre detailbetalinger.

Nationalbanken fungerer derudover som afviklingsbank for en række finansielle institutter, der fører konti i Nationalbanken. Via disse konti afvikler de finansielle institutter ved hjælp af Nationalbankens betalingssystem, Kronos2, deres indbyrdes mellemværender og deres mellemværender med Nationalbanken. Desuden bruger de finansielle institutter deres konti i Nationalbanken til afvikling af betalinger i forskellige danske og internationale betalings- og afviklingssystemer.​

Nationalbanken yder kredit til afvikling af betalinger
En vigtig opgave for Nationalbanken i forbindelse med betalingsformidling er at medvirke til, at der inden for dagen altid er tilstrækkelig likviditet i det finansielle system til at klare afviklingen af betalinger. Til det formål yder Nationalbanken de finansielle institutter intradag-kredit i kroner, som skal være inddækket ved dagens afslutning.

Nationalbankens kreditgivning baseret på sikkerhedsstillelse
Ved alle former for kredit kræver Nationalbanken sikkerhed i værdipapirer, der skal opfylde visse kriterier. Sikkerhedsstillelsen foregår ved traditionel pantsætning af værdipapirer i et depot hos VP Securities. Derudover har de finansielle institutter mulighed for at stille sikkerhed for intradag-kredit i kroner via to supplerende ordninger, den såkaldte sikkerhedsret og Scandinavian Cash Pool.

Afviklingsbank

Afvikling af betalinger betegner forløbet, fra en betaling debiteres en konto, til den krediteres en anden konto. Ved afvikling af værdipapir- og valutahandler sker der overførsel af værdipapirer eller valuta fra en ejer til en anden. I mange systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer sker udvekslingen af betalinger på deltagernes konti i centralbanken, dvs. centralbanken fungerer som afviklingsbank for systemet.