Aktuelt arbejde


Betalingsrådets opgaver ændrer sig løbende, så rådets arbejde afspejler udviklingen på betalingsområdet.

​Rådet arbejder aktuelt med en undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark. Formålet med omkostningsundersøgelsen er at opgøre de samfundsmæssige omkostninger for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af.

Betalingsrådet offentliggjorde i september 2018 de første analyser i en serie om omkostninger ved betalinger i Danmark. De næste analyser i serien vil præsentere de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem virksomheder samt overførsler mellem private.

Se mere om Betalingsrådets undersøgelse og find analyserne her