Tema: Omkostninger ved betalinger i Danmark


Abstract icon Betalingsrådet har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af. Undersøgelsens resultater præsenteres i en serie af analyser fra Betalingsrådet: Omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyser og nærmere information er samlet her på siden.

​Betalingsrådet har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af.

Dermed dækker undersøgelsen langt hovedparten af de betalinger, som husholdninger samt forretninger og virksomheder laver, herunder både afdrag på lån, husleje og de daglige indkøb.

Betalinger i undersøgelsen

 

 

Undersøgelsen er en opdateret udgave af analysen "Omkostninger ved betalinger i Danmark" offentliggjort af Nationalbanken i 2011. Derudover er undersøgelsen udvidet med betalinger mellem virksomheder samt overførsler mellem private.

Ny serie af analyser

Undersøgelsens resultater præsenteres i en serie af analyser fra Betalingsrådet: Omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyser og nærmere information er samlet her på siden.

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger
Denne analyse præsenterer de marginale samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem husholdninger og virksomheder, såkaldte C2B-betalinger. Analysen dækker kontanter samt betalingskort.

Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.

Analysen præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem forretninger og virksomheder i Danmark.
De hyppigst anvendte betalingsformer til virksomhedsbetalinger, som er omfattet af analysen, er kontooverførsler, betalinger via indbetalingskort, kortbetalinger samt gentagne opkrævninger.

Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner

Analysen præsenterer for første gang de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem privatpersoner, såkaldte P2P-betalinger. Analysen omfatter de tre mest udbredte betalingsformer til betalinger mellem privatpersoner: mobilbetalinger, kontantbetalinger samt kontooverførsel i net- eller mobilbanken.

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016
Analysen præsenterer de samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Dvs. betalinger mellem husholdninger og forretninger, betalinger mellem virksomheder og overførsler mellem privatpersoner. Derudover giver analysen et indblik i udviklingen på betalingsmarkedet det seneste årti.

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere
Denne analyse præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldt C2B-betalinger. I analysen undersøges kontanter, betalingskort samt de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger.

Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark

Papiret beskriver de centrale begreber i analyserne, samt hvordan Betalingsrådet har indsamlet data til undersøgelsen.

Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark
Tabelannekset samler undersøgelsens centrale resultater, der også kan genfindes i de enkelte analyser. Annekset opdateres, i takt med at der offentliggøres nye analyser.

 

 

Hvad er samfundsmæssige omkostninger?

Samfundsmæssige omkostninger er det samlede brug af ressourcer hos de parter, der er involveret i en betaling. Samfundsmæssige omkostninger dækker ikke parternes overførsler til hinanden, da det er en udgift for én part og en indtægt for en anden. Det gebyr forretningerne betaler for at modtage kortbetalinger er fx ikke en del af de samfundsmæssige omkostninger.

For betalingsformidlere samt forretninger og virksomheder er ressourceomkostninger bl.a. løn til medarbejdere, fx kassemedarbejdere, og omkostninger til andet materiel såsom kasseapparater og it-systemer.
 
For husholdningerne er ressourceomkostningen ved betalinger i høj grad alternativomkostningen ved den tid en betaling tager. Det betyder, at omkostningen ikke er kroner og øre husholdningerne skal have op ad lommen, men nærmere et udtryk for værdien af den tid, husholdningerne bruger på betalinger.

Hvorfor er data fra 2016?

Alt data er indsamlet særligt til undersøgelsen med oplysninger fra de vigtigste parter på det danske betalingsmarked. Omkostningsundersø-gelser er derfor et tidskrævende stykke arbejde. Betalingsrådet påbegyndte sit arbejde med undersøgelsen i juni 2016.