Betalingsrådet

Foto af København set fra Christianshavn

Abstract icon Betalingsrådet i Danmark udgør en ramme for samarbejdet om borgeres og virksomheders betalinger. Rådet er nedsat af Nationalbanken og har deltagelse af parter med en bred interesse i den danske betalingsinfrastruktur.

​​​​​​​Nationalbanken etablerede i 2012 Betalingsrådet som et forum for samarbejdet på detailbetalingsområdet i Danmark. Formålet med rådets virke er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger for alle involverede parter, dvs. borgere, virksomheder, pengeinstitutter mv. Derudover skal rådet bidrage til, at der tilvejebringes bedre statistik for betalinger i Danmark.

Betalingsrådets Kommissorium
Betalingsrådets formål og arbejdsområde er beskrevet i rådets kommissorium.

Betalingsrådets medlemmer

Betalingsrådet består af ni medlemmer, der alle har en bred interesse i detailbetalinger.
Nationalbanken varetager formandskabet for Betalingsrådet og fungerer som sekretariat. Derudover består rådet af repræsentanter fra Dansk Erhverv, DI, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Finans Danmark, ForbrugerrådetSMVdanmark og Nets.

 

I rådet sidder en repræsentant fra hvert medlem. ​Betalingsrådet udgøres aktuelt af følgende medlemmer og repræsentanter:

Danmarks Nationalbank (Formand)
Nationalbankdirektør Per Callesen

Dansk Erhverv
Markedsdirektør Henrik Hyltoft

Dansk Industri
Branchedirektør Sidsel Dyrholm Holm

Erhvervsministeriet
Kontorchef Mette Tams Kitaj

Finanstilsynet
Vicekontorchef Jon Hasling Kyed

Finans Danmark
Digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen

Forbrugerrådet Tænk
Vicedirektør Vagn Jelsøe

SMVdanmark
Vicedirektør Jakob Brandt

Nets
Vice President Trygve Ilkjær