Betalingsrådet

Foto af København set fra Christianshavn

Abstract icon Betalingsrådet i Danmark udgør en ramme for samarbejdet om borgeres og virksomheders betalinger. Rådet er nedsat af Nationalbanken og har deltagelse af parter med en bred interesse i den danske betalingsinfrastruktur.

​​​​​​​Nationalbanken etablerede i 2012 Betalingsrådet som et forum for samarbejdet på detailbetalingsområdet i Danmark. Formålet med rådets virke er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger for alle involverede parter, dvs. borgere, virksomheder, pengeinstitutter mv. Derudover skal rådet bidrage til, at der tilvejebringes bedre statistik for betalinger i Danmark.

Betalingsrådets Kommissorium
Betalingsrådets formål og arbejdsområde er beskrevet i rådets kommissorium.

Betalingsrådets medlemmer

Betalingsrådet består af 13 medlemmer, der alle har en bred interesse i detailbetalinger.
Nationalbanken varetager formandskabet for Betalingsrådet og fungerer som sekretariat. Derudover består rådet af repræsentanter fra Copenhagen FintechDansk Erhverv, Dansk IndustriErhvervsministeriet, Finanstilsynet, Finans Danmark, ForbrugerrådetMastercardMobilepayNetsSMVdanmark og VISA.