SecuRe Pay


Nationalbanken er medlem af arbejdsgruppen SecuRe Pay, der i foråret 2011 blev oprettet af centralbanker og nationale tilsyn i EU med det formål at til- vejebringe fælles viden og forståelse for emner relateret til sikkerhed inden for elektroniske betalingsløsninger og – tjenester.

The European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay) blev oprettet i foråret 2011 af centralbanker og nationale finanstilsyn i EU. De øvrige medlemmer af gruppen er Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Europa-Kommissionen, Europol samt centralbanker og finanstilsyn i Norge, Lichtenstein og Island har observatørstatus i gruppen.  

SecuRe Pays formål er at tilvejebringe fælles viden og forståelse af emner relateret til sikkerheden inden for elektroniske betalingsløsninger og -tjenester. Målet er at bidrage til at danne et harmoniseret sikkerhedsniveau for elektroniske betalingstjenester i Europa.

Mandat

Fra etableringen og frem til september 2014 har ECB varetaget formandskabet i SecuRe Pay. I forbindelse med drøftelserne omkring det nye betalingstjenestedirektiv (PSD2) er det besluttet, at formandskabet i SecuRe Pay fremover varetages i fællesskab af ECB og EBA. Arbejdet i SecuRe Pay kan dermed danne basis for ECB's standarder for overvågning af betalingstjenester og EBA's regulative og tilsynsmæssige krav til betalingstjenester udbudt i EU. Mandatet for samarbejdet mellem ECB og EBA er offentliggjort på ECB's hjemmeside.

Anbefalinger til sikre internetbetalinger

SecuRe Pays anbefalinger til sikre internetbetalinger blev offentliggjort i januar 2013. Anbefalingerne er rettet mod betalingstjenesteudbydere defineret i henhold til Betalingstjenestedirektivet. Anbefalingerne skal efterleves pr. 1. februar 2015. Der er offentliggjort en vejledning til at vurdere, hvorvidt anbefalinger er opfyldt.

Anbefalingerne er desuden behandlet i regi af EBA og er offentliggjort som EBA Guidelines i december 2014 med implementeringsfrist den 1. august 2015.

Finanstilsynet oplyser på deres hjemmeside om implementeringen af de kommende sikkerhedskrav til internetbetalinger i Danmark.

SecuRe Pay har desuden offentliggjort anbefalinger til tredjeparters adgang til betalingskonti. Anbefalingerne retter sig mod tredjeparter, der udbyder betalingstjenester fra konti, som de ikke selv har udstedt. Der er ikke fastsat en implementeringsdato for disse anbefalinger. SecuRe pay har offentliggjort materiale om resultatet af den offentlige høring om anbefalingerne.