Formularer


​Dokumentnavn​Forklaring
Anmodning om tilslutning til Kronos2 i Danmarks Nationalbank.pdf
Formular.
Bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler mv.pdf
​Formular.
Tilbagekaldelse af bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler mv.pdf
Formular.
Ændring af security officers kontaktoplysninger.pdf
​Formular.
Anmodning om foliokonto i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Fuldmagt til foliokonto i Danmarks Nationalbank mv.pdf
Formular.
Anmodning om foliokonto samt adgang til de pengepolitiske instrumenter i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Fuldmagt til foliokonto og pengepolitiske transaktioner i Danmarks Nationalbank mv.pdf
​Formular.
Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anvisning af konto i VP-Securities AS til brug for sikkerhedsstillelse over for Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Ændring af konto i VP-Securities AS til brug for sikkerhedsstillelse over for Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Retningslinjer for udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Pantsætningserklæring for kreditline til brug for Straksclearingen i danske kroner – Pantsætning af pengekontoen.pdf
Formular.
Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.

Sikkerhedsretsaftale.pdf
​​Formular.
Anmodning om CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​​Formular.
Anmodning om adgang til at anvende valutaindeståender i SCP i Danmarks Nationalbank som sikkerhedsstillelse.pdf
​​Formular.
Anmodning om SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Pantsætningserklæring (tredjemandspant) for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank i Scandinavian Cash Pool (SCP).pdf
​Formular.
Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank i Scandinavian Cash Pool (SCP).pdf
​Formular.
Anmodning om T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Ændring af autoriserede BIC'er til T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Ændring af tilknyttet foliokonto til T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Ændring vedrørende T2S-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om DCP-adgang til T2S.pdf
​Formular.
Tilbagekaldelse af bemyndigelse til administratorbrugere.pdf
​Formular.
Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank – Pantsætning af receiving depot.pdf
​Formular.
Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank – Pantsætning af regular depot.pdf
​Formular.
Anmodning om overførsel fra foliokonto (settlement account) i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om køb af indskudsbeviser.pdf
​Formular.
Anmodning om salg af indskudsbeviser.pdf
​Formular.
Anmodning om optagelse af pengepolitiske lån.pdf
​Formular.
Anmodning om udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om overførsel fra CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank til CLS' afviklingskonto.pdf
​Formular.
Anmodning om overførsel fra afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om reservation af sikkerheder under sikkerhedsretten.pdf
​Formular.
Anmodning om frigivelse af reserverede sikkerheder under sikkerhedsretten.pdf
​Formular.
Anmodning om PM konto i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Fuldmagt til dispositioner vedrørende nødprocedurer i Target2.pdf
​Formular.
Anmodning om aktivering af ICM-nødprocedure funktionalitet.pdf
​Formular.
Anmodning om nødprocedureoverførsel til CLS, euro1 m.fl.pdf
​Formular.
Anmodning om overførsel fra PM-konto (kritiske betalinger).pdf
​Formular.
Anmodning om overførsel til afviklingskonti (subaccounts) mv.pdf
​Formular.
Anmodning om T2S-afviklingskonto i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.
Anmodning om TIPS-afviklingskonto i Danmarks Nationalbank.pdf
​Formular.