Migration af danske kroner til TARGET Services


Abstract icon Nationalbanken er i gang med et projekt, der skal migrere afviklingen af danske kroner til den europæiske betalings- og værdipapirafviklings-platform TARGET Services i 2025. En migration af danske kroner til TARGET Services fremtidssikrer betalingsafviklingssystemet i Danmark via en harmonisering og konsolidering af kroneafviklingen til den fælles europæiske platform.

Et af Nationalbankens mål er at bidrage til en sikker og effektiv afvikling af betalinger. Betalingssystemet, Kronos2, har en central rolle i infrastrukturen, både ved afvikling af store, tidskritiske betalinger mellem banker (interbankbetalinger) og i kraft af Nationalbankens rolle som afviklingsbank for de øvrige betalings- og afviklingssystemer. 

Nationalbanken har på baggrund af en foranalyse og dialog med den finansielle sektor besluttet at migrere danske kroner til den kommende europæiske, konsoliderede betalings- og værdipapirafviklingsplatform TARGET Services i 2025. En migration af danske kroner til TARGET Services vil sikre:

  • én platform for afvikling af danske kroner

  • styrket IT-sikkerhed og fælles front imod cybertrusler

  • harmoniseret infrastruktur med øgede driftsfordele i forhold til vedligeholdelse og videreudvikling.

TARGET Services består af betalingssystemet T2, værdipapirafviklingssystemet T2S og afviklingssystemet for straksbetalinger, TIPS. Danske euro værdipapirhandler har siden 2016 været afviklet på T2S og værdipapirer i danske kroner siden 2018. Det kommende migrationsprojekt indebærer at betalingssystemet, Kronos2, erstattes med den europæiske beta-lingsafviklingsplatform, T2. Desuden bliver danske kroner tilsluttet eurosystemets afviklingssystem for straksbetalinger, TIPS. (TARGET Instant Payment Settlement). Dermed samles al kroneafvikling på én platform som et naturligt skridt.

På de grundlæggende funktionaliteter omkring betalinger er Kronos2 og TARGET Services meget ens. Der er dog forskelle, som medfører tilpasninger til det eksisterende, fx ændringer i det pengepolitiske døgn, sikkerhedsstillelse og det pengepolitiske instrumentarium. 

Adgang til TARGET Services sker via den fælles adgang til European Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG). Deltagerne skal indgå en aftale med en af de to netværksudbydere, SWIFT eller SIA-Colt, som begge er godkendt til at tilbyde adgang til ESMIG via deres dedikerede netværk. Al kommunikation via ESMIG følger beskedformatstandarden  ISO20022.

Arbejdet med at migrere danske kroner til TARGET Services vil frem mod go-live i 2025 ske i et tæt samarbejde med ECB, europæiske centralbanker, betalings- og afviklingssystemer samt repræsentanter for den danske finansielle sektor.

Nationalbankens samlede omkostning til at gennemføre migreringen er estimeret til 310-370 mio. kr. Heraf dækkes en andel svarende til 90-120 mio. kr. af de banker og realkreditinstitutter, der bliver deltagere i systemet.