Target2


Abstract icon Target2 er eurosystemets realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) for betalinger i euro.

Nationalbanken og ca. 30 danske banker deltager i det fælleseuropæiske betalingssystem til afvikling af store tidskritiske betalinger i euro, Target2. Systemet benyttes af banker og afviklingssystemer i EU-landene til at foretage betalinger til hinanden. Target2 baseres på en fælles teknisk infrastruktur (Single Shared Platform), mens konto- og forretningsforhold med de deltagende banker fortsat varetages af de enkelte centralbanker.​