Regler om kontantdepoter


Abstract icon Pengeinstitutterne kan indlevere og få udleveret kontanter via kontantdepoter og Nationalbanken. Reglerne for kontantdepoter og indlevering af kontanter er beskrevet her.

God sorteringsskik
Operatørerne i markedet skal sikre en ensartet og god seddelkvalitet.
Sedler skal kasseres som følge af slid, snavs, krøl, eller revner. Vurderingen foretages af det enkelte pengeinstitut. Nedenfor er angivet nogle nyttige eksempler:

Eksempel: Snavset seddel

Eksempel: Krøllet seddel

Eksempel: Revnet seddel


Indlevering til Danmarks Nationalbank
Følgende typer sedler kan ikke indleveres til kontantdepoterne, men skal indleveres direkte til Nationalbanken på følgende måde:

Indsendes med indbetalingsbilag 350134:
5-, 10- og 20-kronesedler fra 1972-serien eller ældre serier. Færø-sedler samt sedler med tape, clips, nåle, hæfteklammer, mindre mangler m.v.
Sedlerne opsamles til en passende mængde og indsendes separat til Nationalbanken vedlagt indbetalingsbilaget. Tilsvarende gælder for farvede pengesedler, såfremt det er åbenbart, at indfarvningen ikke skyldes farve fra farvepatron til røverisikring. Sedlerne må i øvrigt ikke bære præg af at stamme fra kriminalitet.

Indsendes med formular 350044:
Beskadigede sedler:
Sedler fra såvel løbende serier som fra ældre serier samt Færø-sedler, hvor der er tvivl om ægtheden og/eller hvor der er tale om væsentlige mangler. F.eks. kan større dele af sedlen mangle, have været i vaskemaskinen, klippet i kanterne, have været antændt eller udsat for f.eks. kemikalier m.m., så der er tvivl om med hvilket beløb sedlen kan godtgøres (dvs. om arealet af sedlen er over eller under 50 %).

Indsendes med formular 350135:
Sedler, der var i pengeinstituttets besiddelse ved misfarvningen:
Sedler, der for eksempel er blevet farvede som følge af udløsning af farvepatron, mens de var i pengeinstituttets besiddelse, må ikke indgå i en indbetaling sammen med andre sedler. Sedlerne skal være tørre og renset for løst farvestøv. I øvrigt skal sedlerne ved indleveringen være pakket/samlet i sædvanlige standardstørrelser. Farvede sedler, hvor det er åbenbart, at indfarvningen ikke skyldes farve fra farvepatron til røverisikring, og sedlerne ikke stammer fra kriminalitet.

Farvede pengesedler:
Farvede pengesedler, som antages at stamme fra kriminalitet, indsendes separat vedlagt formularen.