Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR)


Abstract icon FSOR er et samarbejdsforum mellem myndigheder og vigtige aktører i den finansielle sektor. Nationalbanken varetager formandskab og sekretariat for FSOR.

​Den finansielle sektor bruger komplekse it-systemer og er forbundet via datacentraler, betalings- og afviklingssystemer for at sikre, at de mange daglige overførsler i det finansielle system kan afvikles  korrekt og rettidigt. Udover en sikring af aktørernes egne systemer er der også behov for en fælles og koordineret indsats for at sikre, at det samlede finansielle system er robust overfor operationelle risici, herunder fx cyberrisici, som er en særlig form for operationel risiko.

Nationalbanken satte operationelle risici og cyberrisici på Det Systemiske Risikoråds dagsorden i december 2015. Ved opfølgende drøftelser med den finansielle sektor var der bred enighed om behovet for et formaliseret sektorsamarbejde. Nationalbanken etablerede derfor Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR) med det formål at øge den operationelle robusthed, herunder cyberrobustheden, i Danmark.

FSOR's vision er, at den danske finansielle sektor skal være best in class i Europa til at imødegå truslen fra cyberkriminalitet og derved

 • fortsat levere en sikker og effektiv infrastruktur, og
 • fastholde danskernes tillid til de digitale løsninger i den danske finansielle sektor.

FSOR har til opgave at:

 • Sikre et fælles overblik over operationelle risici, der kan ramme på tværs af sektoren og potentielt kan true den finansielle stabilitet i Danmark.
 • Beslutte og sikre gennemførelsen af fælles tiltag til at sikre den finansielle sektors robusthed over for store operationelle hændelser, herunder cyberangreb.
 • Skabe rammer for samarbejde og videndeling; både indenfor sektoren, mellem forskellige sektorer og internationalt.

FSOR havde sit første møde i juni 2016 og holder 2 møder årligt.

Mere information

Cybersikkerhed i den finansielle sektor - vision 2020

Den danske finansielle sektor skal være best in class i Europa til at imødegå truslen fra cyberkriminalitet, og derved

 • fortsat levere en sikker og effektiv infrastruktur, og
 • fastholde danskernes tillid til de digitale løsninger i den danske finansielle sektor.

For at realisere visionen skal der gennemføres initiativer inden for tre overordnede indsatsområder:

 • Styrket sektorsamarbejde og forbedrede handlemuligheder for de enkelte aktører
 • Stærkere samarbejde med relevante interessenter nationalt og internationalt
 • Øget opmærksomhed og viden om cybersikkerhed

Mere om visionen og pressemeddelelse.​

Deltagere i FSOR

 • Penge- og realkreditinstitutter: Danske Bank, DLR Kredit, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, Sydbank, Spar Nord
 • Forsikrings-og pensionsselskaber: PensionDanmark, Codan
 • Betalings- og afviklingssystemer: Nets, VP SEcurities
 • Datacentraler: Bankdata, BEC, JN Data, SDC
 • Brancheorganisationer: Finans Danmark, Forsikring og Pension
 • Myndigheder: Center for Cybersikkerhed, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Nationalbanken
 • Andre: e-nettet, Finansiel Stabilitet A/S, Nasdaq, NFCERT

Nationalbanken varetager formandskab og sekretariat for FSOR.