Det Systemiske Risikoråd


Abstract icon Den finansielle krise har haft alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien i mange lande. Derfor er der internationalt, og i Danmark, et ønske om at forebygge og reducere effekten af fremtidige finansielle kriser.

I EU blev det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, oprettet i 2010, jf. boks, og i Danmark blev Det Systemiske Risikoråd oprettet i 2013. Det Systemiske Risikoråds opgave er at overvåge, identificere og bidrage til at begrænse systemiske risici. Systemiske risici kan lede til finansielle kriser.

Det Systemiske Risikoråd kan udtale sig om finansielle forhold, herunder udviklingen i systemiske risici samt finansiel regulering, som efter Rådets vurdering er væsentlige i forhold til den finansielle stabilitet. Udtalelserne kan have forskellig styrke og være i form af observationer, advarsler og henstillinger.

  • En observation indebærer, at der efter Rådets vurdering er risiko for opbygning af systemiske risici.
  • En advarsel indebærer, at der efter Rådets vurdering er klare tegn på opbygningen af systemiske finansielle risici, som bør overvejes imødegået.
  • En henstilling skal være et konkret forslag til regeringen eller en myndighed om at gennemføre et initiativ, der vil kunne begrænse eller modvirke identificerede systemiske risici.

Sammensætning af Det Systemiske Risikoråd

Rådet er sammensat af myndigheder og institutioner, der har særlig ekspertise og indsigt på det finansielle område, så alle relevante kompetencer er repræsenteret. Rådet har ifølge lovgivningen 10 medlemmer: to fra Nationalbanken, to fra Finanstilsynet, tre fra de økonomiske ministerier samt tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Formanden for Nationalbankens direktion er formand for Rådet. Nationalbanken fungerer som sekretariat for Rådet. De myndigheder, der sidder i Rådet, deltager også i sekretariatsarbejdet. Rådet mødes som minimum fire gange årligt.

Flere oplysninger kan findes på Det Systemiske Risikoråds hjemmeside.

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB

På EU-plan blev Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, oprettet i 2010. ESRB har til opgave at overvåge, identificere og begrænse systemiske risici i hele EU. Nationalbanken er medlem og bidrager til arbejdet i ESRB i arbejdsgrupper og komitéer. Finanstilsynet deltager også i ESRB.​