Nordisk-baltisk finansiel kriseøvelse


​De nordiske og baltiske myndigheder inden for finansiel stabilitet har i en fælles øvelse testet håndteringen af en finansiel krise. Øvelsen blev gennemført fra 22. til 23. januar 2019 og involverede 31 myndigheder fra Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og relevante EU-myndigheder. En repræsentant fra Den Internationale Valutafond, IMF, overværede øvelsen.

​Øvelsen bestod af et hypotetisk krisescenarie, der involverede fiktive finansielle institutioner i de nordiske og baltiske lande, og testede de respektive myndigheders krisestyringskompetencer og det regionale samarbejde. I den næste tid vil deltagerne analysere øvelsens resultater i detaljer og notere sig erfaringerne for at styrke de involverede myndigheders parathed over for finansielle kriser.

I 2017 blev der etableret en arbejdsgruppe under den nordisk-baltiske samarbejdsgruppe om finansiel stabilitet, Nordic Baltic Stability Group, NBSG, ledet af den svenske Riksbank, med det formål at forberede øvelsen. NBSG består af de relevante ministerier, centralbanker, tilsyns- og afviklingsmyndigheder i de otte nordiske og baltiske lande. De nordiske og baltiske lande er enedes om løbende i regi af NBSG at afholde øvelser i håndtering af finansielle kriser.

(Ovennævnte er Nationalbankens oversættelse, se original engelsk meddelelse her)