Forskning

Vi er en uafhængig forskningsenhed, der blev etableret i 2016. Vi understøtter Nationalbankens politiske beslutninger ved at tilvejebringe en konceptuel ramme til vurdering af politiske udfordringer og økonomiske modeller samt værktøjer til at analysere økonomien.

Eksterne publikationer

Arrangementer

Forskningsdata

Nationalbanken råder over en meget stor mængde detaljerede forskningsdata i forhold til international standard. Nationalbanken indsamler både store mængder data om individuelle finansielle institutter og deres modparter og kombinerer de indsamlede data med data fra eksterne registre.

Samarbejde

Nationalbankens forskningsenhed deltager i flere internationale forskningsnetværk for at styrke samspillet mellem forskere og fremme informationsudvekslingen.

Ph.d.-program

Nationalbanken tilbyder flere stipendier til studerende, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse.