Forskning

In 2016, Danmarks Nationalbank established a new, independent Research Unit, to support the policy decisions of Danmarks Nationalbank by providing a conceptual framework to assess policy-making challenges, and economic models and tools to analyse the economy. Economists in the Research Unit are expected to produce high-quality research to be published in refereed journals and to participate in the international academic and central banking debate. The Research Unit runs the Danmarks Nationalbank PhD Program, and is part of the Economics and Monetary Policy Department. Economists throughout all core departments at Danmarks Nationalbank conduct research in a wide variety of areas in Macroeconomics and Finance..

The Economists: Starting on the first of October 2022 the Research Unit will be led by Steffen Andersen (Head of Research) in collaboration with Renato Faccini (Deputy Head of Research). A full list of economists currently engaged in research at Danmarks Nationalbank is available here.

Ph.D. Student Program: If you would like to know more or apply, additional information is available here.

Publiceret Download Titel
31-05-2023

Working Paper: Firm Cyclicality and Financial Frictions

Virksomheders følsomhed overfor konjunkturcykler varierer efter størrelse og alder. Forskellene er store: ”unge og små virksomheder” er mere cykliske end store virksomheder, hvorimod ”gamle og små” virksomheder nærmere er acykliske. En heterogen-firmamodel med heterogene skalaafkast kan replicere disse resultater og medfører ændringer i styrken af forskellige stabiliseringspolitikker.

30-05-2023

Working Paper: A Fiscal Theory of Persistent Inflation

Vi udvikler ligevægtsmodeller, hvor vi kan vise, hvordan ikke-finansieret gæld resulterer i vedvarende inflation. I kølvandet på pandemien understøtter ikke-finansierede finanspolitiske tiltag opsvinget, men forårsager også en vedvarende stigning i inflationen. Modellen er i stand til at forudsige inflationseffekterne af ARPA-stimulus uden for estimationsperioden og ved brug af realtidsdata.

13-04-2023

Working Paper: When credit expansions become troublesome: The story of investor sentiments

Vi dekomponerer prisudsving i aktiekurser i fundamentale stød og stød, som er et udtryk for støj, og estimerer reaktioner i kredit til disse stød. Begge stød fører til en kreditudvidelse, men det er kun stødet indeholdende støj, som resulterer i et fald i kredit. En ny ”gældsoverhængskanal” er vigtigt for transmissionen af stød bestående af støj.

09-03-2023

Working Paper: Drivers of Real Interest Rates in A Two-country, General-equilibrium, OLG Model

Vi analyserer drivkræfter bag den reale ligevægtsrente i en OLG-model for to lande med generel ligevægt. Modellen peger på, at faldende befolkningstilvækst, teknologisk udvikling og længere levetid har fået den reale ligevægtsrente til at falde med 2,25 procentpoint fra 1950 og frem til i dag – og at disse faktorer vil trække den ned med yderligere 0,25 procentpoint frem mod 2050. Forskelle i levetid kan bidrage til at forklare opbygningen af Danmarks store nettoformue over for udlandet.

21-02-2023

Working Paper: The Danish Problem

Danmarks Nationalbank har været i stand til at opretholde fastkurspolitikken over for euroen, siden euroen blev indført i 1999, og over for D-marken i 17 år før det. I dette Working Paper overvejes en række hypoteser, der kan bidrage til at forklare forholdene bag dette usædvanlige tilfælde.

Nyheder fra Forskningsafdelingen

15. februar 2021
Datasæt: Climate Risk Factors from "Are Climate Change Risks Priced in the U.S. Stock Market?", Faccini, Matin and Skiadopoulos. Danmarks Nationalbank Working Paper, February 2021, No. 169

climate_time_series.xlsx