Forskningsenheden

I 2016 etablerede Nationalbanken en ny, uafhængig forskningsenhed, der skal understøtte Nationalbankens politiske beslutninger ved at tilvejebringe en konceptuel ramme til vurdering af politiske udfordringer og økonomiske modeller samt værktøjer til at analysere nationaløkonomien.


Enheden har siden 1. oktober 2022 været ledet af Steffen Andersen (Head of Research) i samarbejde med Renato Faccini (Deputy Head of Research). Økonomer i forskningsenheden udfører forskning af høj kvalitet, som publiceres i fagfællebedømte tidsskrifter, og de deltager i den internationale akademiske debat om centralbankpolitik. Forskningsenheden er ansvarlig for Nationalbankens ph.d.-program og er en del af afdelingen for Økonomi og Pengepolitik. Økonomer i alle Nationalbankens centrale afdelinger forsker i en lang række emner inden for makroøkonomi og finansiering.

Forskningsenhedens ledelse

Forskningsenhedens økonomer

Executive assistent

Forskningsenhedens gæsteforskere

Forskningsenhedens ph.d.-studerende

Forskningsenhedens forskningsassistenter

SPECIALISERET FORSKNINGSTEAM

Dataanalyse og Videnskab

Afdelingen Dataanalyse og Videnskab forsker i nye teknologier, herunder maskinindlæring, som kan understøtte bankens dataanalyse. Afdelingen analyserer desuden bankens forretningsbehov relateret til dataanalyse og arrangerer kompetenceudvikling inden for analysearbejde. Afdelingen ledes af Thais Lærkholm Jensen med assistance fra Alessandro Martinello.

SPECIALISERET FORSKNINGSTEAM

Quantgruppen

Quantgruppen er et forum for finansiel modellering med deltagelse af økonomer og finansielle eksperter fra flere af Nationalbankens afdelinger. Gruppens hovedfokus er på anvendt arbejde, der understøtter analyse og beslutningstagning inden for kapitalforvaltning og gældspleje, pengepolitik og finansiel stabilitet.

SPECIALISERET FORSKNINGSTEAM

Modelleringsteamet

MONA er en kvartalsvis makroøkonometrisk model af dansk økonomi estimeret ved hjælp af kvartalsdata fra 1971 og frem. Den er efterspørgselsdrevet på kort sigt og udbudsdrevet på lang sigt. Modellen bruges som et værktøj til at lave økonomiske prognoser og til at vurdere effekten af ændringer i de parametre, der driver konjunkturcyklussen.