Økonomer

Forskning i Danmarks Nationalbank fokuserer på spørgsmål relateret til pengepolitik og finansiel stabilitet. Forskningsenhedens økonomer forventes at producere forskning af høj kvalitet til offentliggørelse i fagfællebedømte tidsskrifter, samt at deltage i den internationale akademiske debat omkring centralbankpolitik. Økonomer i Nationalbankens øvrige afdelinger udfører også forskning i en lang række emner inden for makroøkonomi og finansiering.

Forskningsenheden er ansvarlig for Nationalbankens ph.d.-program, og eksterne økonomer fra universiteter og centralbanker er velkomne til at besøge banken for kortere eller længere forskningsophold. Fra 1. oktober 2022 bliver Forskningsenheden ledt af Steffen Andersen (Head of Research) i samarbejde med Renato Faccini (Deputy Head of Research).