Økonomer

Forskning i Danmarks Nationalbank fokuserer på spørgsmål relateret til pengepolitik og finansiel stabilitet. Forskningsenhedens økonomer forventes at producere forskning af høj kvalitet til offentliggørelse i fagfællebedømte tidsskrifter, samt at deltage i den internationale akademiske debat omkring centralbankpolitik. Økonomer i Nationalbankens øvrige afdelinger udfører også forskning i en lang række emner inden for makroøkonomi og finansiering.

Forskningsenheden er ansvarlig for Nationalbankens ph.d.-program, og eksterne økonomer fra universiteter og centralbanker er velkomne til at besøge banken for kortere eller længere forskningsophold. Fra 1. oktober 2022 vil Forskningsenheden blive ledt af Steffen Andersen (Head of Research) i samarbejde med Renato Faccini (Deputy Head of Research).