Økonomer

Forskning i Danmarks Nationalbank fokuserer på spørgsmål relateret til pengepolitik og finansiel stabilitet. Forskningsenhedens økonomer forventes at producere forskning af høj kvalitet til offentliggørelse i fagfællebedømte tidsskrifter, samt at deltage i den internationale akademiske debat omkring centralbankpolitik. Økonomer i Nationalbankens øvrige afdelinger udfører også forskning i en lang række emner inden for makroøkonomi og finansiering.

Forskningsenheden er ansvarlig for Nationalbankens ph.d.-program, og eksterne økonomer fra universiteter og centralbanker er velkomne til at besøge banken for kortere eller længere forskningsophold. Forskningsenheden ledtes indtil 2022 af Federico Ravenna. Renato Faccini er Interim Head of Research siden april 2022.