Ph.d.-program

Nationalbanken tilbyder flere stipendier til studerende, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse i økonomi eller finans. Nationalbanken har ph.d.-studerende ansat, som samarbejder med Nationalbankens økonomer på forskningsprojekter under hele uddannelsen.


Ph.d.-studerende modtager vejledning fra de vejledere, der er ansat på ph.d.-uddannelsen på det universitet, hvor de er indskrevet. De studerende skal være fysisk til stede i banken i løbet af ugen, deltage i bankens faglige og sociale miljø, tage del i forskningsenhedens aktiviteter og arbejde hen imod færdiggørelsen af deres ph.d.-afhandling.  

Som ph.d.-studerende i Nationalbanken vil du: 

  • modtage et månedligt stipendiat, der svarer til det ph.d.-stipendiat, der tilbydes på danske universiteter, samt et kontor med havudsigt. 

  • arbejde sammen med et ungt internationalt team af ph.d.-økonomer, der i forskningsenheden arbejder med forskningsemner inden for makroøkonomi, finans, husholdningsøkonomi og arbejdsmarkedsøkonomi. 

  • arbejde med omfattende mikrodata om husholdninger, virksomheder og banker. 

  • drage fordel af den brede vifte af ekspertise hos økonomer, der arbejder inden for forskellige områder i banken, og deltage i livlige politiske diskussioner, der har inspireret adskillige forskningsprojekter.  

  • deltage i adskillige workshops, forskningsseminarer og konferencer. 

Ph.d.-studerendes oplevelser

Christian Philip Hoeck startede som ph.d.-studerende i Nationalbanken i 2021. Han er især glad for det netværk, han har fået.

”Jeg er tilknyttet både forskningsafdelingen her i Nationalbanken og Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Jeg kan derfor trække på begge netværk, og det synes jeg er en stor fordel.”

Christian er også glad for muligheden for at følge bankens arbejde indefra.

”Mens jeg skriver min afhandling, er jeg også en del af afdelingen for økonomi og pengepolitik. Det giver mig mulighed for at følge med i, hvordan Nationalbanken forholder sig til udviklingen i dansk og international økonomi,” siger han.

Nuværende ph.d.-studerende

Tidligere ph.d.-studerende 

Tidligere ph.d.-studerende har gjort karriere inden for forskning, politik og rådgivning og sidder blandt andet i stillinger i Nationalbanken, på Københavns Universitet, i Finanstilsynet, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Bank of England og hos private arbejdsgivere. Deres forskningsarbejde er blandt andet publiceret i European Economic Review, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Macroeconomics og Journal of Empirical Finance.