Hvad skal jeg forberede mig på i banken?

Der kan være forskel på, hvor, hvordan og hvornår din bank tilbyder at tage imod de sedler, der efter 31. maj 2025 bliver ugyldige. Men én ting er fælles: Alle banker er forpligtet til at udføre hvidvaskkontrol, og du kan derfor blive bedt om at dokumentere eller sandsynliggøre, at dine kontanter er optjent på lovlig vis.


Bankerne har længe været forpligtet til at sikre, at de penge, deres kunder indsætter, ikke stammer fra ulovlige aktiviteter som fx kriminalitet eller sort arbejde. Ved at indsætte kontanter på en konto og efterfølgende overføre dem til andre konti kan kriminelle nemlig sløre pengenes oprindelse og på den måde "vaske pengene hvide", som man kalder det.

Det er de samme hvidvaskregler, der gælder for banker, når de modtager ældre sedler og nuværende 1000-kronesedler.

Når du vil indsætte sedlerne på din konto, kan du derfor opleve, at personalet spørger ind til, hvor pengene kommer fra. Personalet kan også bede dig dokumentere eller sandsynliggøre, at kontanterne er fremskaffet på lovlig vis. Nogle kan opleve, at banken ikke tillader dem at indsætte kontante beløb på deres konto, hvis de ikke i tilstrækkelig grad kan dokumentere, at kontanterne er fremskaffet lovligt.

Dokumentationskravene og de praktiske omstændigheder kan i nogle tilfælde opleves som besværlige og som en gene for borgere og virksomheder, der ønsker at indsætte kontanter i banken. Eventuelle ulemper for den enkelte må dog opvejes mod, at vi som samfund ikke åbner døren for økonomisk kriminalitet.

Ønsker du at klage?

Er du utilfreds med din banks vurdering eller håndtering af dine kontanter, kan du som altid kontakte den klageansvarlige i din bank. Du finder den klageansvarliges kontaktoplysninger på bankens hjemmeside eller ved at spørge din bankrådgiver.

Som privatkunde kan du også klage til Det Finansielle Ankenævn.

Fotograf: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix