Nye sedler fra 2028-29

Danmark skal have en helt ny seddelserie baseret på de nyeste teknologier for at forhindre forsøg på forfalskninger. De nye sedler forventes at blive lanceret i 2028-29. En række uddannelsesinstitutioner og museer inden for kultur og naturvidenskab er allerede inviteret til at bidrage med forslag til sedlernes motiver, og i løbet af første halvår 2024 får alle borgere mulighed for at give deres mening om motiverne til kende.


Danmarks Nationalbank er i gang med at udvikle den næste generation af danske pengesedler. Arbejdet har flere faser, fra design og udbud til produktion og distribution, og forventningen er, at danskerne vil få de nye sedler i hånden i 2028-29. De nye sedler vil bestå af 50-, 100-, 200- og 500-kronesedler.

Derfor skal vi have nye pengesedler

Samfundet har behov for kontanter, såvel i dag som i fremtiden. Selvom borgere og virksomheder i stigende grad anvender digitale betalingsløsninger, er kontanter stadig et udbredt og anvendt betalingsmiddel, og derfor arbejder Nationalbanken på at udvikle en ny og opgraderet seddelserie.

Initiativet skal sikre, at kontanter forbliver et sikkert betalingsmiddel. Siden den nuværende seddelserie med danske broer og oldtidsfund blev designet, er der sket meget i udviklingen af pengesedler. Især har ny teknologi gjort det muligt at give sedlerne et sikkerhedsmæssigt løft, som kan styrke forsvaret mod forfalskninger.

Pengesedler er et håndgribeligt symbol på et lands identitet og tillægges både kulturel og historisk betydning. En pengeseddel er både et betalingsmiddel og et stykke brugskunst, der stiller krav til både æstetik og sikkerhed. Nationalbankens mål er at skabe en æstetisk ny seddelserie, der er fagligt velbegrundet, vækker genkendelighed hos befolkningen og indeholder den nyeste sikkerhedsteknologi.

En proces med bred inddragelse

Nationalbanken vil involvere en bred vifte af interessenter i den indledende fase, hvor der samles inspiration fra mange forskellige vinkler for at finde motiverne til de nye sedler.

Derfor inviteres en række uddannelsesinstitutioner og museer inden for kultur- og naturvidenskab til at bidrage med forslag til motiver. På baggrund af forslagene vil Nationalbanken etablere flere forskellige tværgående temaer, og i løbet af 1. halvår 2024 får alle borgere mulighed for virtuelt at give deres mening om motiverne til kende. Herefter vil Nationalbanken med inddragelse af et antal eksterne eksperter træffe beslutning om, hvilke motiver der skal pryde de nye sedler.

De nye sedlers endelige design vil trække på de modtagne forslag til motiver og borgernes input, foruden krav til sikkerhedselementer og muligheder i produktionsprocessen.

De nye sedler forventes at blive lanceret i 2028-2029

Oversigt over inviterede institutioner

 • Arkitektskolen Aarhus
 • ARoS
 • Astronomi, Aarhus Universitet
 • Biologi, Aalborg Universitet
 • Biologisk Institut, Syddansk Universitet
 • Danmarks Tekniske Museum
 • De danske kongers kronologiske samling
 • Den Danske Scenekunstskole
 • Den Gamle By
 • Designmuseum Danmark
 • Designskolen Kolding
 • Det Jyske Musikkonservatorium
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering(Arkitektur og Design)
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Drama- og teaterpædagogik, Aarhus Universitet
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Geofysik- og Rumteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Geologi og geoscience, Københavns Universitet
 • Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
 • Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua
 • Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
 • Kongernes Samling
 • Litteraturvidenskab, Københavns Universitet
 • Litteraturvidenskab, Syddansk Universitet
 • Louisiana
 • M/S Museet for Søfart
 • Moesgaard Museum
 • Nationalmuseet
 • Natur- og kulturformidling, University College Nordjylland
 • Ny Carlsberg Glyptotek
 • Odense Bys Museer
 • Skagens Museum
 • Statens Museum for Kunst
 • Statens Naturhistoriske Museum (Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have)
 • Teater- og performancestudier, Københavns Universitet