Tilbageblik med Niki Saabye


- Fra student i Nationalbanken til kontorchef i Finanstilsynet

I dag er Niki Saabye kontorchef for Økonomisk Sekretariat i Finanstilsynet, men hans karriere startede i Danmarks Nationalbank. I 1997 begyndte Niki som studentermedhjælper i Statistisk Afdeling (Finansiel Statistik), og det skulle være begyndelsen på en 21 år lang karriere i Nationalbanken. En begyndelse, hvor Nationalbanken først lige var kommet på internettet med sin første hjemmeside, og hvor Niki Saabye skulle prøve at omsætte teori fra økonomistudiet på Københavns Universitet til praksis.

"Jeg så - og ser - Nationalbanken som et rigtig godt udviklingssted for unge økonomer. For mit eget vedkommende så var det muligheden for at prøve forskellige facetter i mit fag af. Der var benhårde makro-analyser, der var analyser af de finansielle markeder, det finansielle system osv. Der var mange muligheder."

"Ved at søge ind i Nationalbanken så følte jeg ikke, at der var nogle døre, som jeg havde lukket på forhånd, og det tiltalte mig. Det tiltalte mig også, at det var et hus med et højt fagligt niveau og nogle dygtige kollegaer, som jeg kunne lære noget af".

Læring kommer ofte ved nye input og indtryk, og det kan man i Nationalbanken prøve på forskellige måder. Man kan rokere rundt mellem bankens afdelinger internt, men der er også gode muligheder for at blive udstationeret. Udstationeringer, hvor man kan tage orlov fra sit arbejde og prøve kræfter med tilværelsen i internationale institutioner som eksempelvis Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor Niki Saabye selv var i en periode.

"Det en fordel for en centralbank med medarbejdere, der har en viden om, hvordan ECB fungerer. Der er jo rigtig meget samarbejde med ECB, og man er involveret i mange arbejdsgrupper på kryds og tværs. Så dét at have en forståelse af, hvordan ECB arbejder inde fra, det er en stor hjælp, især når man vender retur. Det har givet mig et indblik i, hvordan man arbejder andre steder, som, jeg synes, har været fordel for mig."

Undervejs i sin tid i Nationalbanken har Niki Saabye også været udlånt til Statsministeriet som rådgiver, hvor han skulle bidrage med sin indsigt i økonomiske forhold. Erfaringerne fra Nationalbankens afdelinger, tiden i ECB og i Statsministeriet har alle været trin på en rejse fra studentermedhjælper i Nationalbanken til kontorchef i Finanstilsynet.

"Rejsen har været en naturlig udvikling af mig, mine kompetencer og faglige profil. Langt hen ad vejen så har det været at gribe mulighederne, når de opstår, og ved at have fokus på ens opgaver og gøre dem godt. Det har været motivationen, når jeg har fået nogle opgaver, så har jeg forsøgt at løse dem så godt, som jeg kunne. Det har så stille og roligt gjort, at det er blevet anerkendt, og jeg er blevet forfremmet. Til sidst landede jeg så i en chefstilling."

Niki Saabye var lige kommet retur fra Statsministeriet, da der opstod en stilling i Finanstilsynet som kontorchef for Økonomisk Sekretariat. For Niki var det ikke et fravalg af Nationalbanken, men mere et tilvalg af Finanstilsynet.

"Når man på det tidspunkt havde passeret de 40 år – som jeg havde – og tilbragt hele ens voksne arbejdsliv med tilknytning til Nationalbanken, så begynder man at gøre sig nogle tanker og overvejelser. Jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at prøve noget andet. Der opstod så en mulighed, hvor jeg på rigtig mange måder kunne bruge det, som jeg havde lært i Nationalbanken og bringe det videre på en god måde i mit nye job. Og der er jeg så heldig, at mit job i Finanstilsynet har mange arbejdsflader med Nationalbanken, så jeg har stadig fra tid til anden min gang i Nationalbanken i forskellige samarbejdsfora, så det er rigtig rart."