Uddelte priser

Nationalbankens Bachelorpris 2019


Vinderen af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi 2019 er Mathilde Ellegaard Bechmann og Mads Berner Bruun fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen Are stars falling? How aging population causes a decline in the equilibrium real interest rate, r*: A case study of Denmark.

I opgaven opstiller de en model for Danmarks økonomi med varierende befolkningsstørrelse og forventet levetid for at vurdere, hvor stor en del af de senere årtiers renteudvikling, der kan forklares af demografiske forhold. På den måde bidrager opgaven med dybere forståelse af, hvordan vi skal forstå de strukturelle faktorer, der påvirker rammerne for fremtidens pengepolitiske spillerum. 

Opgaven udmærker sig ved et højt teknisk niveau samt analysens relevans i forhold til aktuelle diskussioner omkring renteniveau i dag. Opgaven er desuden meget velskrevet og bærer præg af selvstændighed og grundighed, som især kommer til udtryk i den afsluttende diskussion og perspektivering.

Nationalbankens Bachelorpris blev overrakt af nationalbankdirektør Lars Rohde på Nationalbankens Karriereaften 31. oktober 2019. Læs mere om Nationalbankens Bachelorpris her.

Tidligere års vindere

2018:
Emil Bach Mikkelsen fra Aarhus Universitet for sin opgave med titlen "Systemic Risk in the US Stock Market: Copula-Based Estimation of CoVar and CoES".

2016:
Frederik Bjørn Christensen og Frederik Læssøe Nielsen fra Aarhus Universitet for deres opgave med titlen "The Role of the Public Sector in Intergenerational Welfare Contracts".