Uddelte priser

Nationalbankens Bachelorpris 2021


Abstract icon Vinderen af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi 2021 er Magnus Eldrup fra Københavns Universitet, som har skrevet opgaven med titlen "Optimal Income Taxation and How Cardinal Utility Can Reassert it as a Scientific Discipline."

I opgaven undersøges, hvordan en optimal indkomstbeskatning kan indrettes, samt hvordan en kardinal nyttefunktion er nødvendig for at nå netop det mål. Første del af opgaven argumenterer for, hvorfor ordinale nyttefunktioner er uhensigtsmæssige til brug i bestemmelsen af optimal indkomstskat. Herefter estimeres nytteværdien af ekstra indkomst på tværs af indkomstfordelingen baseret på tyske spørgeskemaundersøgelser. Estimaterne anvendes – i tråd med opgavens teoretiske indsigter – til at kalibrere det optimale indkomstskattesystem.


Opgaven udmærker sig ved at være ambitiøs, selvstændig og gennemgående veludført. Med opgaven demonstreres et stort overblik over teori og empiri, der i fin forening illustrerer implikationer for fordeling og incitamenter i indretningen af indkomstskattesystemet.

Nationalbankens Bachelorpris blev overrakt af nationalbankdirektør Lars Rohde den 27. oktober 2021. Læs mere om Nationalbankens Bachelorpris her.

Tidligere års vindere

2020:
Mads Rude Wind og Rune Thyge Johansen fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen "Negative Rates and a Bank Lending Channel in Reverse? Theory and Evidence from Denmark."

2019:

Mathilde Ellegaard Bechmann og Mads Berner Bruun fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen "Are stars falling? How aging population causes a decline in the equilibrium real interest rate, r*: A case study of Denmark".

2018:
Emil Bach Mikkelsen fra Aarhus Universitet for sin opgave med titlen "Systemic Risk in the US Stock Market: Copula-Based Estimation of CoVar and CoES".

2017:
Kasper Emil Skyum Madsen og Mikkel Bess fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen "Effekterne af et kontantløst samfund: Et studie af rentens nedre nulgrænse".

2016:
Frederik Bjørn Christensen og Frederik Læssøe Nielsen fra Aarhus Universitet for deres opgave med titlen "The Role of the Public Sector in Intergenerational Welfare Contracts".

Nationalbankens bachelorpris i økonomi

Nationalbanken sætter pris på god, økonomisk forskning og også på gode bacheloropgaver i økonomi. Derfor uddeler Nationalbanken hvert år 'Nationalbankens Bachelorpris' på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.


 Læs mere