Uddelte priser

Nationalbankens Bachelorpris 2022


Abstract icon Vinderne af Nationalbankens Bachelorpris 2022 er Amalie Busk-Jepsen og Christoffer Skafte-Larsen fra Københavns Universitet, som har skrevet en opgave med titlen ”Temperaturens effekt på økonomisk vækst – Estimation af en global ikke-lineær sammenhæng mellem årlig gennemsnitstemperatur og BNP-vækst.”
I opgaven undersøges sammenhængen mellem den årlige vækst i BNP pr. capita og ændringen i den årlige gennemsnittemperatur. Først opstilles en teoretisk vækstmodel, der illustrerer temperaturens effekt på både niveau og vækst i BNP. Dernæst anvendes paneldata for 172 lande over en periode på 56 år til at estimere sammenhængen mellem temperaturudsving og økonomisk vækst. Resultaterne viser, at gennemsnitstemperaturen i et land er afgørende for, om en yderligere stigning i temperaturen påvirker den økonomiske vækst i selvsamme land positivt eller negativt.

Opgaven udmærker sig ved at dykke ned i et emne, som man må forvente bliver omdrejningspunkt for meget økonomisk forskning i fremtiden. Opgaven bringer os et skridt nærmere i at forstå sammenhænge mellem global opvarmning og den økonomiske vækst. Opgaven fremstår gennemarbejdet med et udmærket samspil mellem teori og empiri. Den er godt struktureret og afspejler høj grad af selvstændighed og refleksion over resultaterne. Desuden er der i bedømmelsen lagt vægt på et grundigt metodisk arbejde i opgavens empiriske afsnit.

Nationalbankens Bachelorpris blev overrakt af nationalbankdirektør Lars Rohde den 27. oktober 2022. Læs mere om Nationalbankens Bachelorpris her.

Tidligere års vindere

2021:
Magnus Eldrup fra Københavns Universitet for sin opgave med titlen "Optimal Income Taxation and How Cardinal Utility Can Reassert it as a Scientific Discipline".

2020:
Mads Rude Wind og Rune Thyge Johansen fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen "Negative Rates and a Bank Lending Channel in Reverse? Theory and Evidence from Denmark".

2019:

Mathilde Ellegaard Bechmann og Mads Berner Bruun fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen "Are stars falling? How aging population causes a decline in the equilibrium real interest rate, r*: A case study of Denmark".

2018:
Emil Bach Mikkelsen fra Aarhus Universitet for sin opgave med titlen "Systemic Risk in the US Stock Market: Copula-Based Estimation of CoVar and CoES".

2017:
Kasper Emil Skyum Madsen og Mikkel Bess fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen "Effekterne af et kontantløst samfund: Et studie af rentens nedre nulgrænse".

2016:
Frederik Bjørn Christensen og Frederik Læssøe Nielsen fra Aarhus Universitet for deres opgave med titlen "The Role of the Public Sector in Intergenerational Welfare Contracts".

Nationalbankens bachelorpris i økonomi

Nationalbanken sætter pris på god, økonomisk forskning og også på gode bacheloropgaver i økonomi. Derfor uddeler Nationalbanken hvert år 'Nationalbankens Bachelorpris' på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.


 Læs mere