Hvem er vi?


Abstract icon Nationalbanken er som landets centralbank en unik arbejdsplads, hvor fagligheden er i højsædet. Samtidig er der gode muligheder for dig, der er proaktiv, resultatorienteret og god til at samarbejde.

​​​​​​Nationalbankens ca. 481 medarbejdere holder midlertidigt til på Langelinie Allé 47, mens Arne Jacobsens fredede bygning i det centrale København bliver restaureret og renoveret. Her udarbejder vi bl.a. statistik og analyser af dansk og international økonomi, vi overvåger betalingssystemer og det finansielle system, vi udsteder sedler og mønter for det danske kongerige, og vi har desuden en række stabs- og servicefunktioner. Så selv om Nationalbanken primært er en vidensarbejdsplads, er her flere forskellige faggrupper, ligesom vi er blandede på køn, alder og anciennitet.

I kraft af væsentligheden af de opgaver, Nationalbanken varetager, forventer vi, at vores medarbejdere er fagligt dygtige uanset fagområde og er proaktive, fleksible og er resultatorienterede i opgaveløsningen. Samtidig er gode samarbejdsevner vigtige, da Nationalbanken har et bredt samarbejde både internt på tværs af afdelingerne, og eksternt med forskellige institutioner nationalt, såvel som internationalt, fx med andre centralbanker, ECB, IMF mv.

Udviklingsmuligheder

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere løbende uddanner og udvikler sig fagligt såvel som personligt, og vi tilbyder derfor vores medarbejdere en række interne og eksterne uddannelsesmuligheder samt ordninger, man som ansat kan benytte sig af:

  • Internt jobmarked. Vi lægger generelt vægt på, at vores medarbejdere har en bred baggrund fra flere af bankens arbejdsområder
  • Orlovsmuligheder. Medarbejdere kan få orlov med henblik på ophold i internationale økonomiske organisationer, fx ECB, IMF, OECD, Verdensbanken og BIS eller inden for landets grænser fx ved ansættelse i et ministerium
  • Udstationeringsmuligheder. Vi har udvekslingsordninger med de øvrige centralbanker inden for ECB-området, hvor man typisk kan komme af sted i 3-6 måneder
  • Interne undervisere. En række af vores medarbejdere er undervisere inden for fagøkonomiske- eller it-områder
  • Eksterne undervisere. Flere af bankens medarbejdere er eksterne undervisere på landets uddannelsesinstitutioner.


Desuden har vi fokus på lederudvikling, så vi sikrer, at bankens ledere formår at motivere medarbejderne, delegere opgaverne og fremme teamarbejde.

En social og sund arbejdsplads

I Nationalbanken tror vi på, at sundhed på arbejdspladsen påvirker medarbejdernes trivsel og motivation. Derfor har vi en kantineordning, der giver mulighed for en sund og varieret kost. Vi har en massageordning, fitness-faciliteter og mulighed for et sundhedstjek.

I vores idrætsforening, NIF, er der mulighed for at dyrke motion i fællesskab med dine kollegaer - bl.a. frokostløb, fodbold, tennis og golf. Inden for de forskellige sportsgrene er der årligt centralbankturneringer, hvor NIFs hold stiller op for Danmarks Nationalbank. Samtidig har vi en kunstforening og forskellige sociale arrangementer, der spænder bredt fra DHL-stafet til fredagsbar.

Facts om ansatte

Nationalbankens ca. 481 medarbejdere er fordelt på 7 afdelinger. Gennemsnits-alderen er 41 år, og den gennemsnitlige anciennitet er 8 år.

Mød en medarbejder

Gode muligheder for udstationering

I 2022 var 20 medarbejdere udsendt til nationale og internationale
organisationer, som fx Den Europæiske Centralbank, EU-Repræsentationen og Bank for International Settlements. Udsendelserne er et led i bankens målsætning om at øge bankens vidensniveau, udvikle bankens medarbejdere og udøve indflydelse på arbejdet i internationale organisationer.
Corona-pandemien har betydet et minimum af rejser til udenlandske samarbejdspartnere, og derfor har 
de udsendte medarbejdere haft en central rolle i samarbejdet med internationale organisationer.