Testmanager til projektansættelse

Publiceret
Nationalbanken søger en testmanager til planlægning og afvikling af testforløb i bankens projekter. Ansættelsen er en tidsbegrænset ansættelse på 18 måneder.

Nationalbanken igangsætter løbende it-projekter, som er med til at understøtte bankens formål om at sikre Danmark en robust økonomi.  Det er vigtigt, at bankens systemer lever op til de høje krav, som stilles til kvaliteten, både inden de overgår til drift og i den efterfølgende vedligeholdelse. Du vil derfor, qua din testfaglighed, få en central rolle i sikring af effektive og stabile leverancer.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et engageret tværorganisatorisk testmanager-team, som varetager testopgaver i alle dele af banken, og som sætter testfagligheden på dagsordenen i projekterne.

I rollen får du desuden mulighed for at videreudvikle din faglighed indenfor testledelse i et behageligt og fagligt skarpt arbejdsmiljø, hvor der lægges stor vægt på dialog, videndeling og samarbejde.

Vi tilbyder derudover gode muligheder for kompetenceudvikling, fx relevante certificeringer såsom ISTQB eller lignende.

Jobbet

I projekterne tager du ansvar for testaktiviteterne og indgår i et tæt kunde-leverandør-forhold, hvor du hjælper med at realisere forretningskravene og de it-rettede krav til strukturerede og effektive testforløb.

Du vil derudover blive en del af mere tekniske problemstillinger omhandlende infrastruktur, performance og automatisering.

Dine væsentligste opgaver bliver at:

  • styre og udføre Nationalbankens del af testforløbene gennem hele projektfasen inklusive overdragelse til driften.
  • rapportere og kommunikere om testens resultat til interessenterne
  • bistå i etablering af evt. testmiljøer, testdata og brug af testværktøjer
  • udarbejde strukturerede funktionelle og non-funktionelle test-suites med henblik på at få opbygget regressionstests og klargøre til automatisering.

Som testmanager vil du også være en del af bankens kompetencecenter for test og få indflydelse på testprocesserne på tværs af banken. Opgaverne inkluderer, at du:

  • deltager med bankens testmanagere i udformning og forbedring af processer og metoder for test
  • bidrager til kompetencecenterets grundlæggende ydelser og services
  • agerer som kompetencecenterets testambassadør overfor organisationen
  • deltager på relevante testkonferencer og testfora.

Din profil

Vi forventer, at du har erfaring med test og har styret egne og andres tests igennem forskellige testforløb. Du har arbejdet med testmanagement og har forståelse for testprocesserne og kan koordinere disse med relevante projektdeltagere. Det en fordel, hvis du har arbejdet med integrationer og infrastruktur samt har en forståelse for systemsammenhænge.

Derudover lægger vi vægt på, at du har lyst til faglig udvikling og udviser engagement og mod til at gå nye veje og tænke i nye løsninger. Du får en bred kontaktflade både internt og eksternt, og det er derfor vigtigt, at du kan lide at skabe relationer og udtrykker dig klart i både skrift og tale samt har forståelse for forskelle i kommunikation med specifikke målgrupper.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Philip Sonne på 3363 6823 eller phs@nationalbanken.dk eller testleder Petra Johansson, tlf. 3363 6524 eller pejo@nationalbanken.dk .

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesvilkår eller banken som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte HR-partner Anita Ray, tlf. 3363 6068 eller aray@nationalbanken.dk. (til og med den 11. juli)

Ansøgning

Send din ansøgning og dit CV senest 4. august 2019.

Ansøg her