Sekretariats- og Kommunikationschef til Nationalbanken

Publiceret
Trives du som bindeled mellem direktion og organisation? Vil du understøtte Nationalbankens sigtepunkt om åben og målrettet kommunikation, og vil du stå i spidsen for et engageret team på i alt 19 medarbejdere? Så er du måske vores nye Sekretariats- og Kommunikationschef.

Stillingen
Du bliver et vigtigt bindeled mellem direktionen og organisationen, og du rådgiver og udfordrer direktion og ledelseskredsen. Din rolle bliver at understøtte den strategiske retning og medvirke til, at organisationen eksekverer på strategien.

Du bliver ansvarlig for Nationalbankens interne og eksterne kommunikation. Dette indebærer formidling til vores interessenter og planlægning af pressemøder. Internt kommunikerer du klart, tydeligt og ubesværet centrale budskaber til alle bankens medarbejdere på fællesmøder. Du spiller en aktiv rolle i vores sociale årshjul og på medarbejderudviklingsdage. 

En af de vigtige opgaver er direktionsbetjening, herunder betjening af bestyrelse og repræsentantskab, hvor du deltager i diverse møder og udarbejder referater. Efterfølgende står du for at uddelegere opgaver, følge op og samle trådene.

Dit team består af 18 dedikerede, selvstændige medarbejdere og en sektionschef. Din rolle bliver at sætte retningen og understøtte medarbejderne og deres udvikling. Du afholder løbende opfølgnings- og udviklingssamtaler og arbejder målrettet med at sikre opfølgning på afdelingens handlingsplaner for strategi og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. 

Du bliver en del af afdelingschefgruppen på i alt 8 personer. Gruppen er i høj grad med til at sætte dagsordenen og udvikle Nationalbanken i tæt samarbejde med direktionen. Afdelingschefgruppen udgør sammen med direktionen bankens øverste ledelse.

Vi tilbyder
Du bliver en central spiller med stor indsigt og involvering i en organisation, der løfter en vigtig samfundsmæssig opgave. Dit team er både engageret og selvkørende, og der er en god stemning og samarbejdsånd. Din hverdag bliver alsidig med mange forskellige aktiviteter og en stor berøringsflade.

Din profil
Din specifikke uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er en fordel at have kendskab til centralbankens opgaver. Optimalt har du erfaring fra en tilsvarende stilling, gode kommunikationsevner og ledererfaring. En af dine styrker er at fornemme kulturen og levere, hvad organisationen har behov for. Som person er du diplomatisk og besidder en veludviklet situationsfornemmelse. Samtidig tør du sige din mening og udfordre på konstruktiv måde. Du er positiv og samarbejdsorienteret, hvilket er vigtigt, fordi du får en stor kontaktflade både internt og eksternt. Du trives i en hektisk hverdag, hvor der typisk er flere opgaver end timer i døgnet.

Vil du vide mere
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen på tlf. 3363 6003 eller hfj@nationalbanken.dk. Oplysninger om ansættelsesforhold kan fås hos HR-partner Dorte Kvisgaard på tlf. 3363 6511, dkv@nationalbanken.dk. Stillingen kræver, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning
Send en motiveret ansøgning og CV med relevante bilag senest onsdag den 2. oktober 2019.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en personlighedstest.

Ansøg her